Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Samband

Det moderna civila samhället blir i takt med den tekniska utvecklingen alltmer sårbart vid extrema situationer, och det kan allvarligt störa viktiga lednings- och sambandsfunktioner. Behovet av reservsystem blir alltmer påtagligt. FRO bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete, i form av utbildning och även i utbyggnad av ett reservsambandsnät inom de olika förbunden.

FRO utbildar fortlöpande till olika befattningar inom våra militära och civila uppdragsgivares organisationer. Förutom den radiotekniska utbildningen på de olika sambandssystemen, och utbildning i olika ledningsfunktioner upprättar FRO egna resurser för reservsamband.

Utvecklingen av system för informationsbehandling har haft en ytterligt snabb utveckling under det senaste decenniet. Så snabb, att det ibland medfört att kommunikationsdelen i systemen inte klarat transporten av de höga volymerna av information. Som resultat av detta kan vi se övergången från manuell till datoriserad digital signalkommunikation.

Inom FRO:s föreningsverksamhet arbetar projektgrupper med att testa ny teknik och nya applikationer för olika sambandsbehov. Den digitala signaleringen uppmärksammas alltmer inom FRO, och då främst genom IP-telefoni och DMR samt Rakel via våra uppdrag.

Amatörradio i FRO

Amatörradion erbjuder dig en spännande hobby med radiokontakter över hela världen. Det finns mycket att hämta för dig som är intresserad av modern teknik, såväl radio som datakommunikation. Radioamatörer sysslar med all slags kommunikation: telegrafi, telefoni, packet radio, PACTOR, fjärrskrift, television, satellitkommunikation, månstuds, mikrovågor mm.

De flesta avdelningar och förbund i FRO har amatörradioverksamhet, ofta med egna amatörradiostationer med för FRO unika anropssignaler – SL-signaler. Med dem upprätthåller vi samband på amatörradiobanden som ett led i vår träning i radiosamband. Man kan nästan alltid hitta en motstation, vilken tid på dygnet som helst. Genom amatörradion kan man få många nya vänner. Vänner som har samma intresse som man själv har – radio.

SL-signaler

FRO har nyligen fått en förnyad delegation från PTS för att utfärda klubbsignaler (SL-signaler). SL-signaler får utdelas till föreningar inom FRO, dvs till förbund och avdelningar. Det finns drygt 100 utdelade SL-signaler inom FRO. Med anledning av den förnyade delegationen kommer vi att göra en genomgång av signalerna för att få en bild av hur många som är aktiva. 

FRO har även delegation att hantera signalerna SLnFRO. FRO har inte möjlighet att dela ut specialsignaler, utan tanken är att använda SLnFRO vid tillfälle när det är viktigt att visa att det är amatörradiostation som tillhör FRO.

FRO SL-lista finns i FRODOK. FRO centralt lämnar underlag så att signalerna kan visas i SSA CALLBOOK. Regler för FRO SLnZxx och SLnFRO finns i FRO Handbok Samband.

SL-Testen

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen 2020 går lördagen den 8 maj och lördagen den 13 november. Testen är indelad i olika klasser för Telegrafi, SSB respektive Digitalt. Regler för SL-Testens höstomgång kommer att publiceras inom kort. 

Resultat från 2020 nov
Resultat från 2020 maj
Resultat från 2019 nov
Resultat från 2019 maj

Resultat från 2018 nov

Resultat från 2018 maj
Resultat från 2017 nov.
Resultat från 2017 maj.
Resultat från 2016 maj och nov.
Resultat från tidigare SL-Tester.

IP-telefoni, FRO:s egna växeltjänst

IP-telefoni, ett (annat) sätt att kommunicera!

Du vet väl om att FRO har ett eget IP-telefonisystem?

Där kan du som FRO:are ringa andra FRO:are, utan någon annan kostnad än för internetuppkopplingen.

Läs mer...

DMR - Digital Mobile Radio

Flera förbund i FRO har idag gått över till DMR (Digital Mobile Radio) i sina radionät. Skälen härför är många, men inte minst framträder en vilja av att ligga i teknikens framkant. Med ett digital radionät så får medlemmarna många fördelar jämfört med de analoga radionät som många förbund driftar redan idag.

Bland fördelarna framträder bättre frekvensutnyttjande, längre räckvidd, dataöverföring, meddelandeöverföring, länkning mellan repeatrar (Rikstäckande nät om vi vill) kopplingar till FRO IP-telefoni. Ja listan kan göras ännu längre. Men det kanske bästa av allt: Du kan fortfarande använda din analoga radio i nätet. De Hyterabaserade nät som flera förbund valt att satsa på är bakåtkompatibelt med befintliga analoga terminaler. Exakt hur man implementerar kompatibiliteten med det analoga systemet kan variera, men som minst fungerar det som den repeater som ersattes av DMR-repeatern. Med mer avancerad inkoppling kan även en användare av en analog terminal koppla in sig mot en digital terminal. Men vad som är möjligt i ditt förbund vet din lokala repeateradministratör. Sambandsplanen här på fro.se är ett bra verktyg för att se hur det ser ut med DMR där du bor.

DMR är en ETSI standard som stödjs av många tillverkare, detta borgar för ett utbud av terminaler i alla prisklasser. Enklare terminaler finns för under 2 000 kronor i skrivande stund (december 2015). Flera leverantörer erbjuder FRO:s medlemmar rabatt. Se en lista i FRO Inköpsförmedling.

Frekvensmyndigheter i Europa har redan slutat att dela ut nya tillstånd för analog landmobil radio, så det är bra för FRO att vara införstådd med tekniken. Om eller när ett sådant påbud annonseras av PTS. Dessutom har DMR i sin grundteknik stora likheter med TETRA (Rakel), vilket gör att vi i vårt egna nät kan experimentera lite bättre. Därmed ökar vår förståelse för detta trafiksätt och innebär en indirekt nytta för våra uppdragsgivare, även de som inte kör i våra nät direkt.

Tänk på att en del finesser i DMR-nätet kan vara specifikt för ett visst fabrikat och därför kanske inte alltid fungerar i FRO:s nät. Vi har dock som policy att undvika specialfunktioner som gör att enklare stationer inte kan användas alls med det som betecknas som basfunktioner, d.v.s. tal på två tidsluckor, larmanrop och några till funktioner. Ett exempel på hur man kan testa basfunktioner ser du om du i Youtube söker på ”FRO + DMR” eller ”Radioräven”. Där finns också flera andra intressanta filmer som hjälper dig att komma igång med DMR.

En annan bra idé för dig som är nyfiken på DMR är att titta i FRO:s forum här på fro.se. Där finns det många aktiva medlemmar som pysslar med DMR.

Övningstelegrafi på kortvåg

SL0FRO sänder övningstelegrafi på kortvåg på 3563 kHz respektive 7089 kHz ± QRM. Vi kör just nu med lite reducerad effekt.

Sändningschemat kan laddas ner via denna länk. En Telegrafihandledning kan laddas ner via denna länk. Övingstexterna hämtas via denna länk. Övningstexterna är i zippat format.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök