Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

FRO goes Halloween!

hallow1Lördag i Allhelgonahelgen tog sig FRO Stockholm an att vara ledningsstöd åt den hår-resande paraden SHOCKHOLM som är en Halloweenparad genom Gamla stan med start och mål i Kungsträdgården.

I Kungsträdgården var det även en massa roligt och skrämmande på scenen under eftermiddag och kväll. Åtta FRO-are ställde upp och hjälpte arrangören och polisen med hallow2paraden. Två gick i starten för att leda paraden runt de två olika slingor som fanns planerade och resterande tog en mer uppsamlande roll i svansen av paraden. Två DMR-nät användes denna gång, ett för paraden och ett för arrangemanget i Kungsträdgården. En nöjd arrangör tackade oss alla som ställt upp när hela evenemanget avslutades på scen med prisutdelning för bästa utklädnad (tyvärr inte en FROare).

Text och bild; Stefan Foppa Forsberg

Medlemsmöte och arbetsmöte

Hej Alla

lördag den 9:e november mellan 09.00 – 15.00 har vi ett medlemsmöte och arbetsmöte där alla är välkommna till detta möte. Vi håller till i våra lokaler i Grimsta på silversmedsplan 35 (på Gaveln).

Vi har att gå igenom en motion från Dmitri om e-post adresser till medlemmar.

Vi ska få till ett förbundsblad att skickas ut i början av december med inbetalningskort av medlemsavgiften för 2020.

Vi ska påbörja arbetet med projektplaner för olika arbetsgrupper in för 2020.

När e-post utskick inte fungera så kanske vi ska utge et eller två förbundsblad under 2020.

Har en del att prata om de stiftelse vi söker bidrag ifrån.

Vi ska prata lite om sambandet under 2019 för de som inte följer med på båtresa (dagsresa).

Börja med förberedelser inför förbundsstämman i mars.

Alla är välkommen med idé för kommande verksamhet

 

Med Vänlig Hälsning
FRO Stockholm
Förbundsordförande
Preben Sörensen
Storhagsvägen 32 A
125 54 Älvsjö
E-post: preben.sorensen@telia.com
E-post: preben.sorensen@fro.se
Mobil: 076-946 83 62

Test: Nödsamband på kortvåg

pts09Lördag 19/9 gjordes en test av ett nödsamband på kortvåg mellan ett antal aktörer på initiativ av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
FRO hade tillfrågats att bemanna stationerna och utföra testet.

Deltagare var ett antal länsstyrelser i Sverige, MSB, Trafikverket och PTS.
Lsty sände från Visby, Luleå och Stockholm.

Från FRO Stockholm bemannades PTS samt länsstyrelsen. Där kunde vi tyvärr inte vara på fysisk plats, så ordförande fick agera lsty hemifrån radioschacket! Däremot fick vi komma in på PTS.pts03

Förutsättningen var att testa hur kortvåg står sig som alternativt samband. Vi kom dit i princip med tomma händer och ”utan att veta något”, aktörerna skulle förse oss med nödvändig utrustning. Så vi kom dit på morgonen och blev insläppta av vår kontakt Ove och fick ett antal kartonger på bordet. De visade sig innehålla en radio ICOM IC-F8101, en antennmatta samt ett spänningsaggregat. Vi hade hyfsat med tid att bekanta oss med radion, vilket var bra, den var en ny upplevelse för oss alla.
Stefan och Jan tog på sig att rigga antennen uppe på taket, där det av en händelse fanns en flaggstång att kunna använda som mast. Riggningen tog sin lilla stund och under tiden driftsatte Anders och undertecknad radion. Den levererades med delad front så det blev lite skruva, tyvärr medföljde ej kablage att kunna ha den delad. Efter div try-and-error så fick vi snurr på maskineriet. Antennkabel kopplades in frekvens rattades fram. Vi var färdiga att köra!

pts15Själva testet gick till så att vi fick ett antal förutbestämda frekvenser inom 2, 5, 7 samt 9 MHz -spannet. Vi skulle ropa upp olika aktörer på en ordinarie frekvens enligt ett givet schema och läsa en text och registrera hörbarhet. Därefter byttes till en alternativ frekvens och samma procedur upprepades. Detta upprepades två gånger.

Efter en timmes test kunde vi konstatera vilka frekvenser var bäst lämpade iaf dagtid.

Därefter var det bara att bryta station, packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv!

På plats från FRO centralt och övervakade det hela fanns Ulf Johansson, som varit kontakten gentemot MSB. Han var nöjd med testets genomförande, nu får vi se vad utvärderingen säger.

Ett stort tack till Ove Landberg från PTS för hjälp och support på plats!

pts19Bilder; Ove L. Vid tangenterna; Peter W.

pts17

25manna, orientering i Haninge, 12-13 oktober

25m3För ett år sedan när vi packade ihop 2018 års 25manna kom frågan om vi kunde ställa upp med sambandet i år igen. Efter möten och funderande så var arrangören och vi överens och planeringen började. Vår sambandsledare Anders, tillsammans med teknikgurun Harald började smida planer och med ca en månad kvar till tävlingshelgen så var den lagd.

Sju nät skulle behövas, det blev tre DMR repeaternät, två analoga repeaternät och två analoga simplex samt ett internt nät för oss FROare. 60-70 radio behövde arrangören Haninge SOK och OK Ravinen för att klara sitt i skogen.

Veckan före var det rekognosering av repeaterplats, den hittades vid brukshundsklubben som vi kunde få både plats och el av, då de sponsrade arrangörsklubbarna med bevakning om nätterna. När fredagen kom så var det uppsättning av repeater som Harald och Hans ombesörjde25m6.

 Nere på tävlingsområdet byggs sambandsplatsen upp av Anders, Dag, Patrik och undertecknad. Det var tidig start på lördagen, 05:00 kom första av arrangörens folk och kvitterade ut sina radiostationer. På lördagen hade vi bemannat sambandscentralen med 2 signalister hela tiden. På plats från FRO var Anders, Stefan, Jan N, Jan P, Rikard J och bevakade radiotrafiken, repeatern bevakades av Hans och Harald. Näten "monitorerandes" så vi visste att allt fungerade. Vi ansvarade också för tävlingens mobiltelefon dit alla som fick problem i skogen kunde ringa men även tävlingens eget folk som ropade in olika problem som ex. vis kontroller på fel plats och sjukdomsfall där vi tog hand om dessa och skickar ut rätt resurser.

Vi hade sjukvården och SAR Sweden stående som granne, med hjälp av 4-hjulingar kunde snabbt undsättning dirigeras. Det var allt från fulla soptunnor till löpare med problem. Och lördagen bjöd på alla dessa problem. 10000 löpare i skogen så allt från skrapsår, bruten fot till skarpt hjärtlarm fick vi ta hand om.

25m4När natten mot söndag närmade sig så kom lugnet åter en stund och undertecknad kröp åter ner i sovsäcken i sambandsvagnen då även söndagen bjöd på tidig start.

Söndagens tävlingar var lite mindre med ca 3500 löpare ute i skogen. För oss i sambandscentralen blev detta en mycket lugnare dag utan några större händelser och med det chans att prova arrangörens utmärkta mat. Mycket tid gick för att hjälpa till med logistiken att riva ner tävlingsområdet del för del när tävlingarna avslutades. 25m5

Vid 16:30 tiden så kom beslutet om att vi kunde riva de flesta näten. Facit av helgen är en mycket nöjd arrangör och några rätt trötta slitna FROare som nu siktar mot nya uppdrag och inte minst mot 25manna orienteringen 2020!

 

 

Vid tangentbordet och bakom kameran; Stefan Foppa Forsberg FRO 44069

Samband Rally, "Fönstersprinten" Rimbo

rally2

 

Idag söndag 29/9 var vi ute på sambandsuppdrag för en rallytävling, en s.k. sprint, vilket innebär att man kör en sträcka flera gånger, i detta fall tre!
Arrangör är Rimbo Motorklubb, RiMo, klubben som Björn Waldegård körde för.

Dagen hade samlat ett sjuttiotal starter i olika klasser så det var att förbereda sig på ett par radiotimmar i LC.

Vår uppgift var säkerhetssamband samt tidsrapportering.


Vi testkörde DMR, vilket utföll och fungerade alldeles lysande, operatörerna på fältet lovordade det klara och tydliga ljudet.

Vi hade en analog kanal som backup, det konstaterades efter några provanrop att det var en himmelsvid skillnad mellan  systemen...
Vi började med antenn- och radioriggning vid åttasnåret, tre varv och åtta timmar senare kunde vi börja avrustningen efter en lyckad dag utan incidenter, förutom ett par rent bilmekaniska. Vi tackar åter MK RiMo för förtroendet, vi har haft dem som uppdragsgivare i en väldigt massa år nu och tydligen gör vi ett bra jobb...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök