Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Underhållsarbete i regn

Söndagen den 26/5 samlades fyra frivilliga och en ofrivillig (i form av securitasvakt) för att genomföra underhåll och reparationer på delar av det radionät som drivs av FRO Stockholm.

Hans och Harald hade förberett med linor, klätterutrustning och ersättningsantenner och Thomas och Nils bidrog med arm-, ben- och klätterkraft.

Klättring i liten mast

Först var securitasvakten ansvarig för att låsa upp till antennparken, därefter så påkläddes klättrarna och material tog upp de åtta våningarna. Väl på toppen hissades en ny antenn upp längs sidan av tornet samtidigt som Thomas klättrade upp i den befitnliga installationen för att montera ner den sönderblåsta antennen. Undertiden monterade Harald in befitnligt antennkablage i den nya antennen samt kontrollmätte denna.

Nu var det dags att sänka ner antennen och just då kom det en kraftfullare regnskur så efter det togs det skydd under tak i några minuter. Sista steget var att montera upp antennen igen och städa av platsen.

Nedan en kortare film kring dagen
https://youtu.be/G3zc-mvqv4U

 

 

 

Signalistträff för sambandspersonal inom Hemvärnet

Välkomen till Signalistträff

Plats: Norrvikenleden 10, Sollentuna Försvarsgård

Tid: Tisdagen den 11/6 kl 1830-2030

Vi bjuder på förtäring och kaffe/the

Agenda: forum för utveckling och fördjupning för samtlig sambandspersonal i Stockholms sex hemvärnsbataljoner

Träffen är planerad att vara ett forum för utveckling och fördjupning för samtlig sambandspersonal i Stockholms sex hemvärnsbataljoner.
Sprid gärna inbjudan till sambandspersonalen i hemvärnsbataljonerna i Stockholm.
Meddela deltagande och ställ eventuelle frågor till rikard.johnels@fro.se
Varmt välkomna till vad som kommer vara en trevlig och lärorik kväll

Rikard Johnels
Ansvarig Hv
FRO Stockholm

 

Samverkan med FOS

Logga FOS i Stockholms län

Idag hade FRO Stockholm radio- och signalist-utbildning för medlemmar ur FMCK och FAK. Ämnen som avhandlades var bland annat uppbyggnad och användning av basradionät och medlemsnät samt RAKEL:s metoder och uppbyggnad.

Dagen avslutades med en genomgång av vice ordförande och tillika sambandsledare Anders Eltvik i hur man signalerar på ett effektivt sätt samt vilka metoder som vi i FRO Stockholm har kring dokumentation och uppföljning i våra uppdrag utöver bemanningen till hemvärnet. 

Totalt var det 9 personer som samlats i Grimsta och diskussionerna och frågorna kring både radiotäckning och frekvensval samt drift, underhåll och styrning var många.

”Jag tycker att detta varit en bra och givande dag, och jag hoppas att vi snart kan göra den i en utvecklad form för våra sammarbetspartners i FOS” säger Anders.

Studiebesök vid nya sambandsvagnen

Idag 4/5 var några stycken från sambandsgruppen på studiebesök vid nya sambandsvagnen som Dag Iremo har lagt ned en massa timmar på planering och utförande av hur strukturen ska se ut. Idag var det dags för lite "input" om idéerna och många bra förslag radades upp. Vagnen, som också är tänkt att användas på rekryteringstillfällen, har en bekväm sittgrupp längst fram.
I mittdelen, ovanför hjulhusen, är det tänkt att vara två signalistplatser på vagnens vänstra sida. Där kommer ett antal fast monterade (delat montage) apparater på de vanligast använda frekvenserna att monteras. På bild syns ett antal "dummys" för att man ska få en uppfattning hur det kan komma att se ut. Dessa ska vara vagnens basutrustning. Vid operatörsplats två kan man ställa radio i ex.vis kassett för andra system som man vill använda. I förlängningen är det tänkt att även få in DMR-radio. På högra sidan bakom signalisterna kommer det att sättas upp olika tavlor; whiteboard, "vanlig"anslagstavla, sticky notes-tavlor. Under dessa kommer det att finnas en hylla för ex.vis laddare och annan utrustning.
Längst bak i vagnen finns ett minipentry med kylskåp. Kan vara bra att ha ute på skogsuppdrag...

På taket sitter sk hajfenor med fästen för spröt, tänkta att användas som antenner till de olika systemen. 
Vi kommer även att se till att olika master kan monteras om räckvidden så påkallar.

En stor dörr på baksidan ger bekväm in och urlastning av både folk samt utrustning som ska med.
Det återstår en del arbete innan allt är helt klart monteringsmässigt, ska bli spännande att se slutresultatet.

Ett megastort TACK till Dag och Patrik som lagt ned en massa timmar på planering och utförande så långt!

DSC 1578 DSC 1579
  Vagnen                                                           Vy från bakdörren in
DSC 1581 DSC 1580
   Signalistplatserna                                            Antenner och solpanel för laddning av batteri mm

Livgardetsdag 2019

Idag genomförde Livgardet regementets dag.

LG Regementets dag 2019

Mellan klockan 10 och 16 var det fritt fram för allmänheten att besöka Livgardet vid Kungsängen och det var det många som gjorde.

FRO Stockholm var tillsammans med övriga frivilligorganisationer inbjudna att delta och informera om sin verksamhet tillsammans med hemvärnsbataljonerna, vilket vi gjorde.
Många besökare och många samtal om allt från delar i automatkarbin 4 till frekvensval i soldaternas personilgaradio senare är dagen till ända.

Nya kontakter med frivilligaorgansiationer har knutits samt ett förbättrat sammarbete med Livgardetsutbildningsgrupp och dess fyra (!) hemvärnsbataljoner. Förhoppningsvis kommer det även en eller annan ny medlem till föreningen som vill bli signalist i hemvärnet.

För besökargenererade bilder från dagen hänvisas till följande länk: https://www.instagram.com/explore/tags/livgardetsdag/

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök