Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Samverkan med FOS

Logga FOS i Stockholms län

Idag hade FRO Stockholm radio- och signalist-utbildning för medlemmar ur FMCK och FAK. Ämnen som avhandlades var bland annat uppbyggnad och användning av basradionät och medlemsnät samt RAKEL:s metoder och uppbyggnad.

Dagen avslutades med en genomgång av vice ordförande och tillika sambandsledare Anders Eltvik i hur man signalerar på ett effektivt sätt samt vilka metoder som vi i FRO Stockholm har kring dokumentation och uppföljning i våra uppdrag utöver bemanningen till hemvärnet. 

Totalt var det 9 personer som samlats i Grimsta och diskussionerna och frågorna kring både radiotäckning och frekvensval samt drift, underhåll och styrning var många.

”Jag tycker att detta varit en bra och givande dag, och jag hoppas att vi snart kan göra den i en utvecklad form för våra sammarbetspartners i FOS” säger Anders.

Livgardetsdag 2019

Idag genomförde Livgardet regementets dag.

LG Regementets dag 2019

Mellan klockan 10 och 16 var det fritt fram för allmänheten att besöka Livgardet vid Kungsängen och det var det många som gjorde.

FRO Stockholm var tillsammans med övriga frivilligorganisationer inbjudna att delta och informera om sin verksamhet tillsammans med hemvärnsbataljonerna, vilket vi gjorde.
Många besökare och många samtal om allt från delar i automatkarbin 4 till frekvensval i soldaternas personilgaradio senare är dagen till ända.

Nya kontakter med frivilligaorgansiationer har knutits samt ett förbättrat sammarbete med Livgardetsutbildningsgrupp och dess fyra (!) hemvärnsbataljoner. Förhoppningsvis kommer det även en eller annan ny medlem till föreningen som vill bli signalist i hemvärnet.

För besökargenererade bilder från dagen hänvisas till följande länk: https://www.instagram.com/explore/tags/livgardetsdag/

 

 

Vår chatt-server

Du vSkarmavbild 2019 03 17 kl. 19.57.59et väl om att FRO har en egen chatt-server ? 

Varför skall man använda chatt när Vi har e-post ?
Det finns flera fördelar. Vi har bland annat kontroll över vår egen server-lösning. Men det viktiga är kanske säkerheten !

Att använda e-post är lite som att skriva vykort.
 Yvkort ?

Ja att skicka ett mejl kan mest av allt liknas vid att skicka ett vykort – utan kuvert – på posten. (Om du inte använder PGP eller liknande lösningar) På väg till mottagaren studsar ett mejl via en mängd servrar anslutna till nätet. Vid varje enskild punkt är det en lätt match att läsa vad som står skrivet i det. Din e-postleverantör, din internetleverantör och din arbetsgivare (om du använder företagsmejlen) kan alla enkelt ta del av de mejl du skickar. Likaså de personer som kontrollerar de övriga servrar som mejlet passerar genom. Det beror på att mejl skickas över nätet i klartext – som bokstäver, siffror och andra tecken – och därmed kan läsas med blotta ögat var som helst längs vägen. I e-post tekniken finns inga inbyggda säkerhetsåtgärder som döljer det du skriver för andra än mottagaren.

Kom med i gänget och övergå till att "signalera" krypterat !

Läs och lär mera på https://fro.se/samband/3223-chatt-xmpp-server

Ny styrelse för FRO Stockholm

FRO Stockhiolm's stämma har vid ordinarie stämma valt nedanstående funktionärer för FRO Stockholm för verksamhetsåret 2019.

Ordförande                       Preben Sörensen

Vice ordförande                Anders Eltvik

Sekreterare                      Nils Kihlström

Kassör                             Hans Gejdebäck

Ledamot                          Rikard Johnels

Ledamot                          Stefan Forsberg

Ledamot                          Vakant

Ersättare                          Peter Wolf

Ersättare                          Dmitri Zernov

Påminnelse om dina uppgifters synlighet i e-post katalogen

Det är inte alla medlemmar som har godkänt att deras kontaktuppgifter får synas i e-postkatalogen på hemsidan. Detta är ju nytt i och med GDPR, och just nu är det svårt att få tag på medlemmar t.ex. för akuta uppdrag. Se till att du är "synlig", det är endast inloggade medlemmar som har tillgång till e-postkatalogen. Gå in på Min profil här till vänster och gör dig synlig så att vi kan hitta dig när vi behöver dig. Naturligtvis bestämmer du själv om du vill vara synlig för övriga medlemmar eller inte, men vi tror att många helt enkelt har missat att godkänna detta.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök