Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

25manna, orientering i Haninge, 12-13 oktober

25m3För ett år sedan när vi packade ihop 2018 års 25manna kom frågan om vi kunde ställa upp med sambandet i år igen. Efter möten och funderande så var arrangören och vi överens och planeringen började. Vår sambandsledare Anders, tillsammans med teknikgurun Harald började smida planer och med ca en månad kvar till tävlingshelgen så var den lagd.

Sju nät skulle behövas, det blev tre DMR repeaternät, två analoga repeaternät och två analoga simplex samt ett internt nät för oss FROare. 60-70 radio behövde arrangören Haninge SOK och OK Ravinen för att klara sitt i skogen.

Veckan före var det rekognosering av repeaterplats, den hittades vid brukshundsklubben som vi kunde få både plats och el av, då de sponsrade arrangörsklubbarna med bevakning om nätterna. När fredagen kom så var det uppsättning av repeater som Harald och Hans ombesörjde25m6.

 Nere på tävlingsområdet byggs sambandsplatsen upp av Anders, Dag, Patrik och undertecknad. Det var tidig start på lördagen, 05:00 kom första av arrangörens folk och kvitterade ut sina radiostationer. På lördagen hade vi bemannat sambandscentralen med 2 signalister hela tiden. På plats från FRO var Anders, Stefan, Jan N, Jan P, Rikard J och bevakade radiotrafiken, repeatern bevakades av Hans och Harald. Näten "monitorerandes" så vi visste att allt fungerade. Vi ansvarade också för tävlingens mobiltelefon dit alla som fick problem i skogen kunde ringa men även tävlingens eget folk som ropade in olika problem som ex. vis kontroller på fel plats och sjukdomsfall där vi tog hand om dessa och skickar ut rätt resurser.

Vi hade sjukvården och SAR Sweden stående som granne, med hjälp av 4-hjulingar kunde snabbt undsättning dirigeras. Det var allt från fulla soptunnor till löpare med problem. Och lördagen bjöd på alla dessa problem. 10000 löpare i skogen så allt från skrapsår, bruten fot till skarpt hjärtlarm fick vi ta hand om.

25m4När natten mot söndag närmade sig så kom lugnet åter en stund och undertecknad kröp åter ner i sovsäcken i sambandsvagnen då även söndagen bjöd på tidig start.

Söndagens tävlingar var lite mindre med ca 3500 löpare ute i skogen. För oss i sambandscentralen blev detta en mycket lugnare dag utan några större händelser och med det chans att prova arrangörens utmärkta mat. Mycket tid gick för att hjälpa till med logistiken att riva ner tävlingsområdet del för del när tävlingarna avslutades. 25m5

Vid 16:30 tiden så kom beslutet om att vi kunde riva de flesta näten. Facit av helgen är en mycket nöjd arrangör och några rätt trötta slitna FROare som nu siktar mot nya uppdrag och inte minst mot 25manna orienteringen 2020!

 

 

Vid tangentbordet och bakom kameran; Stefan Foppa Forsberg FRO 44069

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.

Skärmavbild 2019 09 29 kl. 15.47.07
Använder du kanske redan eller vill du använda dig av krypterad epost ?
Vi har tidigare sagt att vanlig (okrypterad) epost är lite som att skicka vykort. "Alla" kan läsa texten och se avsändaren och mottagren.

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.
Använder du OpenPGP-kompatibel programvara, exempelvis GnuPG, för att kryptera och/eller signera mejl och filer eller är du intresserad av kryptering i allmänhet? Kvarvarande träffar under 2019: 14:e oktober samt 2:e december.

Vi (IX) håller till i UFS lokal på Polhemsgatan 38 på Kungsholmen. Signeringen kör vi kl 19:00, men vi finns på plats från kl 17:30 om du vill ha hjälp med att komma igång med kryptering eller om du bara vill umgås. Om ytterdörren inte är uppställd så slå en signal till 08-107700 så kommer vi och öppnar. Mer information hittar du på https://ix.ufs.se/. För att underlätta signeringen är det bra om du har med dig lappar med information om din nyckel inklusive nyckelns fingeravtryck utskrivet på lappar som du kan dela med dig av.

Välkomna!

Vill du veta mera om PGP, en av teknikerna för att kryptera epost så lyssna på klippet nedan 

https://hwcdn.libsyn.com/p/f/7/7/f77af979db51ad3a/bsp_s01e034.mp3?c_id=51859793&forcedn=attachment&cs_id=51859793&expiration=1569272134&hwt=9d9bdb3183f71beebfb1687545070f92

Upprop till FRO Stockholms funktionärer !

Nu går tiden fort och "snart" är det jul och en ny årsstämma väntar. Detta innebär att Verksamhetsberättelsen måste skrivas av de funktionärer, som har ett ansvarsområde. Det är dags att börja, för att inte få tidsbrist. Lägg in en notering i Er kalender hälsar Förbundordföranden.

Öppet Hus FRO Stockholm

FRO Stockholm har "öppet hus" i Grimsta varje torsdag mellan 12:00 – 21:00. Notera dock att om det inte finns besökare i lokalen omkring 19:00 – 19:15 så stängs det för dagen.

Sambandsuppdrag Nationaldagstävlingarna Strömsholm

FRO Stockholm har under många år haft förtroendet att sköta radiosambandet på nämnda hästtävling. Det är en stor internationell tävling som går under fyra dagar i juni. Det ställs där höga krav på att sambandet fungerar. Det är säkerhet, sjukvård, servicegrupp, domare tävlingsfunktionärer, parkering - you name it! Vi körde 4 repeaternät, digitala och analoga, samt ett antal simplexkanaler. Repeaters ställdes centralt på området, antennerna i en tolvmeters "grön" mast med utliggare.

Den stora utmaningen för oss är alltid fälttävlans terrängmoment. Detta består av ett antal, i detta fall runt tjugo hinder, där varje hinder ska rapportera in till "controller" om hindret övervinns eller ej. Blir en del radio... Därutöver ska en massa andra ledande funktionärer ha radio, det var säkert i storleksordningen femtio radio igång. Två min mellan starterna gjorde att det som mest kunde vara fyra hästar på banan samtidigt. Därför delade vi in banan i tre sektioner som tilldelas en unik simplex för inrapporteringen. I domarvagnen sitter då mottagare med mobilstationer och för protokoll, Fungerade utmärkt!

Vi använde Hytera PD505 & 665 i de digitala näten, det analoga klarades av med trotjänaren GP340

Det inträffade en incident där det krävdes akut sjukvård. Vi fick efteråt tack från sjukvården att deras larmkedjor via radio fungerat så bra och klanderfritt. Vi tar åt oss och vet att vårt upplägg var bra.

Vi brukar få bra feedback, så även denna gång, så frasen"vi ses nästa år" känns värmande och att vi har en bra renomé.

Sist men inte minst ett STORT TACK till alla funktionärer som varit delaktiga, från planering till bygge av infrastruktur, genonförande samt avveckling. Vi ses på ett annat uppdrag!

sholm1 sholm2 sholm3
  Vår bas, Security center                           Medhörning på näten                                Med en radio; LADDA

sholm4 sholm5
                                  Fälttävlan resultatmottagning

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök