Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Förbundsbladet

Skärmavbild 2019 12 09 kl. 19.46.36

Det senaste numret av Förbundsbladet kan du läsa via denna länk. I det finns bland annat kallelse till förbundets stämma, samt mycket annat. Trevlig läsning önskar redaktörerna.

Sambandsgruppen – avslutningskonferens 2019

konf6konf9Lördag 16/11, i tidiga ottan, samlades nitton morgonpigga, nåja iaf vakna, sambandsfunktionärer i Silja-Tallink -terminalen i Värtahamnen för att delta i den årliga anslutningskonferensen av sambandsåret.
Morgonen blev lite väl spännande för ffa vännerna som kom söderifrån pga av ett stopp i T-banan en bra stund, men alla lyckades till slut på alternativa sätt ta sig fram innan Baltic Princess la ut.DSC 2091

I år blev det alltså båtresa med Silja-Tallink till Mariehamn T&R. Samling 06.20, avgång 07.10. Vi inledde dagen med en härlig frukostbuffé för att sen samlas i konferensrummet för att starta förmiddagspasset. Det avhandlades ett antal punkter som statistik, ekonomi och materiel mm som följdes av en del föredrag samt sedan frågor och konstruktiva diskussioner. Samt en icke föraktlig kaffebuffé…konf3

Efter båtbyte till Galaxy i Mariehamn avnjöts en lunchbuffé och konferens del två genomfördes. Bl.a. pratades det om hur göra för att öka engagemanget hos våra medlemmar, våra olika rekryteringsuppdrag och annat. Bra föredrag och diskussioner som följde därpå!

DSC 2090Vid pass 18.15 la vi till igen i Värtahamnen och vi skingrades i det annalkande regnvädret och ses igen med förnyade krafter inför året 2020!

Ett STORT TACK till Jan Nilsson som administrerat och organiserat denna dag!

 Text Peter Wolf, bilder PW samt Stefan Foppa Forsberg

Dags att betala medlemsavgiften!

avg20Har du erlagt medlemsavgift för 2020?
Om inte är det hög tid, ännu saknas många.
Det är viktigt då du annars är oförsäkrad när du deltar i verksamheten.
DEN SOM EJ BETALAT SENAST 31/3 STRYKS UR REGISTRET.

Betala in till postgiro 40 38 93-1 SNARAST!

Ungdom till 19 år: 90 SEK,  Enskild medlem: 335 SEK, Familj: 490 SEK.

Ange namn och SL-nummer samt för familjemedlemmar allas namn/nummer så kassören vet vem eller vilka avgiften avser!

 

FRO goes Halloween!

hallow1Lördag i Allhelgonahelgen tog sig FRO Stockholm an att vara ledningsstöd åt den hår-resande paraden SHOCKHOLM som är en Halloweenparad genom Gamla stan med start och mål i Kungsträdgården.

I Kungsträdgården var det även en massa roligt och skrämmande på scenen under eftermiddag och kväll. Åtta FRO-are ställde upp och hjälpte arrangören och polisen med hallow2paraden. Två gick i starten för att leda paraden runt de två olika slingor som fanns planerade och resterande tog en mer uppsamlande roll i svansen av paraden. Två DMR-nät användes denna gång, ett för paraden och ett för arrangemanget i Kungsträdgården. En nöjd arrangör tackade oss alla som ställt upp när hela evenemanget avslutades på scen med prisutdelning för bästa utklädnad (tyvärr inte en FROare).

Text och bild; Stefan Foppa Forsberg

Test: Nödsamband på kortvåg

pts09Lördag 19/9 gjordes en test av ett nödsamband på kortvåg mellan ett antal aktörer på initiativ av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
FRO hade tillfrågats att bemanna stationerna och utföra testet.

Deltagare var ett antal länsstyrelser i Sverige, MSB, Trafikverket och PTS.
Lsty sände från Visby, Luleå och Stockholm.

Från FRO Stockholm bemannades PTS samt länsstyrelsen. Där kunde vi tyvärr inte vara på fysisk plats, så ordförande fick agera lsty hemifrån radioschacket! Däremot fick vi komma in på PTS.pts03

Förutsättningen var att testa hur kortvåg står sig som alternativt samband. Vi kom dit i princip med tomma händer och ”utan att veta något”, aktörerna skulle förse oss med nödvändig utrustning. Så vi kom dit på morgonen och blev insläppta av vår kontakt Ove och fick ett antal kartonger på bordet. De visade sig innehålla en radio ICOM IC-F8101, en antennmatta samt ett spänningsaggregat. Vi hade hyfsat med tid att bekanta oss med radion, vilket var bra, den var en ny upplevelse för oss alla.
Stefan och Jan tog på sig att rigga antennen uppe på taket, där det av en händelse fanns en flaggstång att kunna använda som mast. Riggningen tog sin lilla stund och under tiden driftsatte Anders och undertecknad radion. Den levererades med delad front så det blev lite skruva, tyvärr medföljde ej kablage att kunna ha den delad. Efter div try-and-error så fick vi snurr på maskineriet. Antennkabel kopplades in frekvens rattades fram. Vi var färdiga att köra!

pts15Själva testet gick till så att vi fick ett antal förutbestämda frekvenser inom 2, 5, 7 samt 9 MHz -spannet. Vi skulle ropa upp olika aktörer på en ordinarie frekvens enligt ett givet schema och läsa en text och registrera hörbarhet. Därefter byttes till en alternativ frekvens och samma procedur upprepades. Detta upprepades två gånger.

Efter en timmes test kunde vi konstatera vilka frekvenser var bäst lämpade iaf dagtid.

Därefter var det bara att bryta station, packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv!

På plats från FRO centralt och övervakade det hela fanns Ulf Johansson, som varit kontakten gentemot MSB. Han var nöjd med testets genomförande, nu får vi se vad utvärderingen säger.

Ett stort tack till Ove Landberg från PTS för hjälp och support på plats!

pts19Bilder; Ove L. Vid tangenterna; Peter W.

pts17

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök