Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Ordförande vill uppmärksamma om ett par saker;

God fortsättning, hoppas helgerna varit bra och att ni lyckats ladda era egna batterier med nya krafttag!

1: Vill göra er uppmärksamma på att motioner och propositioner till årsstämman ska vara FRO Stockholm tillhanda senast den 24 januari 2020. Mail nedan

2: Funktionärer med ett ansvarsområde ombeds skriva en sammanställning till verksamhetsberättelsen för 2019, vi vill gärna att så mycket som möjligt av bilder och text kommer med där.

3: SÖKES: FRO Stockholm söker flera personer som tillsammans kan hålla i vår server som vi har i Grimsta
Nuvarande ansvarig har meddelat att det är tid att se sig om efter nya ansvariga för den.
Kunskap om dator ochh ffa servrar förutsätts.

Svara till stockholm@fro.se 

Förbundsbladet

Skärmavbild 2019 12 09 kl. 19.46.36

Det senaste numret av Förbundsbladet kan du läsa via denna länk. I det finns bland annat kallelse till förbundets stämma, samt mycket annat. Trevlig läsning önskar redaktörerna.

Sambandsgruppen – avslutningskonferens 2019

konf6konf9Lördag 16/11, i tidiga ottan, samlades nitton morgonpigga, nåja iaf vakna, sambandsfunktionärer i Silja-Tallink -terminalen i Värtahamnen för att delta i den årliga anslutningskonferensen av sambandsåret.
Morgonen blev lite väl spännande för ffa vännerna som kom söderifrån pga av ett stopp i T-banan en bra stund, men alla lyckades till slut på alternativa sätt ta sig fram innan Baltic Princess la ut.DSC 2091

I år blev det alltså båtresa med Silja-Tallink till Mariehamn T&R. Samling 06.20, avgång 07.10. Vi inledde dagen med en härlig frukostbuffé för att sen samlas i konferensrummet för att starta förmiddagspasset. Det avhandlades ett antal punkter som statistik, ekonomi och materiel mm som följdes av en del föredrag samt sedan frågor och konstruktiva diskussioner. Samt en icke föraktlig kaffebuffé…konf3

Efter båtbyte till Galaxy i Mariehamn avnjöts en lunchbuffé och konferens del två genomfördes. Bl.a. pratades det om hur göra för att öka engagemanget hos våra medlemmar, våra olika rekryteringsuppdrag och annat. Bra föredrag och diskussioner som följde därpå!

DSC 2090Vid pass 18.15 la vi till igen i Värtahamnen och vi skingrades i det annalkande regnvädret och ses igen med förnyade krafter inför året 2020!

Ett STORT TACK till Jan Nilsson som administrerat och organiserat denna dag!

 Text Peter Wolf, bilder PW samt Stefan Foppa Forsberg

Test: Nödsamband på kortvåg

pts09Lördag 19/9 gjordes en test av ett nödsamband på kortvåg mellan ett antal aktörer på initiativ av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
FRO hade tillfrågats att bemanna stationerna och utföra testet.

Deltagare var ett antal länsstyrelser i Sverige, MSB, Trafikverket och PTS.
Lsty sände från Visby, Luleå och Stockholm.

Från FRO Stockholm bemannades PTS samt länsstyrelsen. Där kunde vi tyvärr inte vara på fysisk plats, så ordförande fick agera lsty hemifrån radioschacket! Däremot fick vi komma in på PTS.pts03

Förutsättningen var att testa hur kortvåg står sig som alternativt samband. Vi kom dit i princip med tomma händer och ”utan att veta något”, aktörerna skulle förse oss med nödvändig utrustning. Så vi kom dit på morgonen och blev insläppta av vår kontakt Ove och fick ett antal kartonger på bordet. De visade sig innehålla en radio ICOM IC-F8101, en antennmatta samt ett spänningsaggregat. Vi hade hyfsat med tid att bekanta oss med radion, vilket var bra, den var en ny upplevelse för oss alla.
Stefan och Jan tog på sig att rigga antennen uppe på taket, där det av en händelse fanns en flaggstång att kunna använda som mast. Riggningen tog sin lilla stund och under tiden driftsatte Anders och undertecknad radion. Den levererades med delad front så det blev lite skruva, tyvärr medföljde ej kablage att kunna ha den delad. Efter div try-and-error så fick vi snurr på maskineriet. Antennkabel kopplades in frekvens rattades fram. Vi var färdiga att köra!

pts15Själva testet gick till så att vi fick ett antal förutbestämda frekvenser inom 2, 5, 7 samt 9 MHz -spannet. Vi skulle ropa upp olika aktörer på en ordinarie frekvens enligt ett givet schema och läsa en text och registrera hörbarhet. Därefter byttes till en alternativ frekvens och samma procedur upprepades. Detta upprepades två gånger.

Efter en timmes test kunde vi konstatera vilka frekvenser var bäst lämpade iaf dagtid.

Därefter var det bara att bryta station, packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv!

På plats från FRO centralt och övervakade det hela fanns Ulf Johansson, som varit kontakten gentemot MSB. Han var nöjd med testets genomförande, nu får vi se vad utvärderingen säger.

Ett stort tack till Ove Landberg från PTS för hjälp och support på plats!

pts19Bilder; Ove L. Vid tangenterna; Peter W.

pts17

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.

Skärmavbild 2019 09 29 kl. 15.47.07
Använder du kanske redan eller vill du använda dig av krypterad epost ?
Vi har tidigare sagt att vanlig (okrypterad) epost är lite som att skicka vykort. "Alla" kan läsa texten och se avsändaren och mottagren.

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.
Använder du OpenPGP-kompatibel programvara, exempelvis GnuPG, för att kryptera och/eller signera mejl och filer eller är du intresserad av kryptering i allmänhet? Kvarvarande träffar under 2019: 14:e oktober samt 2:e december.

Vi (IX) håller till i UFS lokal på Polhemsgatan 38 på Kungsholmen. Signeringen kör vi kl 19:00, men vi finns på plats från kl 17:30 om du vill ha hjälp med att komma igång med kryptering eller om du bara vill umgås. Om ytterdörren inte är uppställd så slå en signal till 08-107700 så kommer vi och öppnar. Mer information hittar du på https://ix.ufs.se/. För att underlätta signeringen är det bra om du har med dig lappar med information om din nyckel inklusive nyckelns fingeravtryck utskrivet på lappar som du kan dela med dig av.

Välkomna!

Vill du veta mera om PGP, en av teknikerna för att kryptera epost så lyssna på klippet nedan 

https://hwcdn.libsyn.com/p/f/7/7/f77af979db51ad3a/bsp_s01e034.mp3?c_id=51859793&forcedn=attachment&cs_id=51859793&expiration=1569272134&hwt=9d9bdb3183f71beebfb1687545070f92

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök