Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Test: Nödsamband på kortvåg

pts09Lördag 19/9 gjordes en test av ett nödsamband på kortvåg mellan ett antal aktörer på initiativ av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
FRO hade tillfrågats att bemanna stationerna och utföra testet.

Deltagare var ett antal länsstyrelser i Sverige, MSB, Trafikverket och PTS.
Lsty sände från Visby, Luleå och Stockholm.

Från FRO Stockholm bemannades PTS samt länsstyrelsen. Där kunde vi tyvärr inte vara på fysisk plats, så ordförande fick agera lsty hemifrån radioschacket! Däremot fick vi komma in på PTS.pts03

Förutsättningen var att testa hur kortvåg står sig som alternativt samband. Vi kom dit i princip med tomma händer och ”utan att veta något”, aktörerna skulle förse oss med nödvändig utrustning. Så vi kom dit på morgonen och blev insläppta av vår kontakt Ove och fick ett antal kartonger på bordet. De visade sig innehålla en radio ICOM IC-F8101, en antennmatta samt ett spänningsaggregat. Vi hade hyfsat med tid att bekanta oss med radion, vilket var bra, den var en ny upplevelse för oss alla.
Stefan och Jan tog på sig att rigga antennen uppe på taket, där det av en händelse fanns en flaggstång att kunna använda som mast. Riggningen tog sin lilla stund och under tiden driftsatte Anders och undertecknad radion. Den levererades med delad front så det blev lite skruva, tyvärr medföljde ej kablage att kunna ha den delad. Efter div try-and-error så fick vi snurr på maskineriet. Antennkabel kopplades in frekvens rattades fram. Vi var färdiga att köra!

pts15Själva testet gick till så att vi fick ett antal förutbestämda frekvenser inom 2, 5, 7 samt 9 MHz -spannet. Vi skulle ropa upp olika aktörer på en ordinarie frekvens enligt ett givet schema och läsa en text och registrera hörbarhet. Därefter byttes till en alternativ frekvens och samma procedur upprepades. Detta upprepades två gånger.

Efter en timmes test kunde vi konstatera vilka frekvenser var bäst lämpade iaf dagtid.

Därefter var det bara att bryta station, packa ihop och åka hem efter väl förrättat värv!

På plats från FRO centralt och övervakade det hela fanns Ulf Johansson, som varit kontakten gentemot MSB. Han var nöjd med testets genomförande, nu får vi se vad utvärderingen säger.

Ett stort tack till Ove Landberg från PTS för hjälp och support på plats!

pts19Bilder; Ove L. Vid tangenterna; Peter W.

pts17

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.

Skärmavbild 2019 09 29 kl. 15.47.07
Använder du kanske redan eller vill du använda dig av krypterad epost ?
Vi har tidigare sagt att vanlig (okrypterad) epost är lite som att skicka vykort. "Alla" kan läsa texten och se avsändaren och mottagren.

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.
Använder du OpenPGP-kompatibel programvara, exempelvis GnuPG, för att kryptera och/eller signera mejl och filer eller är du intresserad av kryptering i allmänhet? Kvarvarande träffar under 2019: 14:e oktober samt 2:e december.

Vi (IX) håller till i UFS lokal på Polhemsgatan 38 på Kungsholmen. Signeringen kör vi kl 19:00, men vi finns på plats från kl 17:30 om du vill ha hjälp med att komma igång med kryptering eller om du bara vill umgås. Om ytterdörren inte är uppställd så slå en signal till 08-107700 så kommer vi och öppnar. Mer information hittar du på https://ix.ufs.se/. För att underlätta signeringen är det bra om du har med dig lappar med information om din nyckel inklusive nyckelns fingeravtryck utskrivet på lappar som du kan dela med dig av.

Välkomna!

Vill du veta mera om PGP, en av teknikerna för att kryptera epost så lyssna på klippet nedan 

https://hwcdn.libsyn.com/p/f/7/7/f77af979db51ad3a/bsp_s01e034.mp3?c_id=51859793&forcedn=attachment&cs_id=51859793&expiration=1569272134&hwt=9d9bdb3183f71beebfb1687545070f92

Upprop till FRO Stockholms funktionärer !

Nu går tiden fort och "snart" är det jul och en ny årsstämma väntar. Detta innebär att Verksamhetsberättelsen måste skrivas av de funktionärer, som har ett ansvarsområde. Det är dags att börja, för att inte få tidsbrist. Lägg in en notering i Er kalender hälsar Förbundordföranden.

Öppet Hus FRO Stockholm

FRO Stockholm har "öppet hus" i Grimsta varje torsdag mellan 12:00 – 21:00. Notera dock att om det inte finns besökare i lokalen omkring 19:00 – 19:15 så stängs det för dagen.

Sambandsuppdrag Nationaldagstävlingarna Strömsholm

FRO Stockholm har under många år haft förtroendet att sköta radiosambandet på nämnda hästtävling. Det är en stor internationell tävling som går under fyra dagar i juni. Det ställs där höga krav på att sambandet fungerar. Det är säkerhet, sjukvård, servicegrupp, domare tävlingsfunktionärer, parkering - you name it! Vi körde 4 repeaternät, digitala och analoga, samt ett antal simplexkanaler. Repeaters ställdes centralt på området, antennerna i en tolvmeters "grön" mast med utliggare.

Den stora utmaningen för oss är alltid fälttävlans terrängmoment. Detta består av ett antal, i detta fall runt tjugo hinder, där varje hinder ska rapportera in till "controller" om hindret övervinns eller ej. Blir en del radio... Därutöver ska en massa andra ledande funktionärer ha radio, det var säkert i storleksordningen femtio radio igång. Två min mellan starterna gjorde att det som mest kunde vara fyra hästar på banan samtidigt. Därför delade vi in banan i tre sektioner som tilldelas en unik simplex för inrapporteringen. I domarvagnen sitter då mottagare med mobilstationer och för protokoll, Fungerade utmärkt!

Vi använde Hytera PD505 & 665 i de digitala näten, det analoga klarades av med trotjänaren GP340

Det inträffade en incident där det krävdes akut sjukvård. Vi fick efteråt tack från sjukvården att deras larmkedjor via radio fungerat så bra och klanderfritt. Vi tar åt oss och vet att vårt upplägg var bra.

Vi brukar få bra feedback, så även denna gång, så frasen"vi ses nästa år" känns värmande och att vi har en bra renomé.

Sist men inte minst ett STORT TACK till alla funktionärer som varit delaktiga, från planering till bygge av infrastruktur, genonförande samt avveckling. Vi ses på ett annat uppdrag!

sholm1 sholm2 sholm3
  Vår bas, Security center                           Medhörning på näten                                Med en radio; LADDA

sholm4 sholm5
                                  Fälttävlan resultatmottagning

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök