Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Kurser

För tillfället finns inget att anmäla sig till! Håll koll! :)

 

***************************************************************************************

 

 

Kylskåpsmagneter för utdelning

magnFRO Stockholm har införskaffat kylskåpsmagneter som kan delas ut i samband med rekryteringar. Vi tror att det är ett bättre “giveaway” än USB-minnen som kostar mycket och uppskattas lite.

Funktionärer som behöver magneter kommer snart kunna hämta dem i Grimsta. Hämta gärna även broschyrer att dela ut ihop med magneter.

Observera att designen är inte knuten till stockholmsförbundet. Andra förbund som önskar tillverka liknande magneter kan återanvända originalfilen som återfinns på FRODOK/X-files/Rekryteringshjälpmedel utvecklade av medlemmar.

Storlek: 80 x 100 mm (b x h)

Leverantör: Sticker Mule (www.stickermule.com/eu)

Sköldens (logotypens) färgsättning är anpassad till helheten. Detta är ett medvetet avsteg som bedöms inte skada varumärket. I övrigt är designen utvecklad i enlighet med FROs grafiska profil enl. FRO Handbok 400, 4 utgåva 1738.

MEDLEMSAVGIFTEN 2020!

Har du erlagt medlemsavgift för 2020?
Om inte är det hög tid, ännu saknas många, det är bara ca 1/4 som erlagt hittills!
Det är viktigt då du annars är oförsäkrad när du deltar i verksamheten!

Ungdom till 19 år: 90 SEK, Enskild medlem: 335 SEK, Familjmedlemskap:   490 SEK

Betala in till postgiro 40 38 93-1 SNARAST!  Ange namn och SL-nummer, för familjemedlemmar allas namn/nr så kassören vet vem eller vilka avgiften avser!

Nya klistermärken för utrustning

FRO Stockholm har införskaffat nya klistermärken som är avsedda att sättas på vår utrustning. Funktionärer inom avdelningar kan märka ut sin utrustning på samma sätt som förbundet, märket anger endast att utrustningen tillhör Frivilliga Radioorganisationen inom regionen.

LOGGA IN för att se och få mer information!

Ordförande vill uppmärksamma om ett par saker;

God fortsättning, hoppas helgerna varit bra och att ni lyckats ladda era egna batterier med nya krafttag!

1: Vill göra er uppmärksamma på att motioner och propositioner till årsstämman ska vara FRO Stockholm tillhanda senast den 24 januari 2020. Mail nedan

2: Funktionärer med ett ansvarsområde ombeds skriva en sammanställning till verksamhetsberättelsen för 2019, vi vill gärna att så mycket som möjligt av bilder och text kommer med där.

3: SÖKES: FRO Stockholm söker flera personer som tillsammans kan hålla i vår server som vi har i Grimsta
Nuvarande ansvarig har meddelat att det är tid att se sig om efter nya ansvariga för den.
Kunskap om dator ochh ffa servrar förutsätts.

Svara till stockholm@fro.se 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök