Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Utbildning för funktionärer

Försvarsutbildarna kommer att genomföra två nya typer av kurser efter sommaren. Både kurserna är lämpliga för funktionärer i FRO som kan föra kunskaperna vidare inom FRO.

Totalförsvarsinformation – grundkurs, nätbaserad utbildning
Kursen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om totalförsvaret. Det är en nätbaserad utbildning som genomförs som föreläsningar med avslutande diskussion och frågor.

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar
Kursen ger deltagarna grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Kurser

För tillfället finns inget att anmäla sig till! Håll koll! :)

 

***************************************************************************************

 

 

Kylskåpsmagneter för utdelning

magnFRO Stockholm har införskaffat kylskåpsmagneter som kan delas ut i samband med rekryteringar. Vi tror att det är ett bättre “giveaway” än USB-minnen som kostar mycket och uppskattas lite.

Funktionärer som behöver magneter kommer snart kunna hämta dem i Grimsta. Hämta gärna även broschyrer att dela ut ihop med magneter.

Observera att designen är inte knuten till stockholmsförbundet. Andra förbund som önskar tillverka liknande magneter kan återanvända originalfilen som återfinns på FRODOK/X-files/Rekryteringshjälpmedel utvecklade av medlemmar.

Storlek: 80 x 100 mm (b x h)

Leverantör: Sticker Mule (www.stickermule.com/eu)

Sköldens (logotypens) färgsättning är anpassad till helheten. Detta är ett medvetet avsteg som bedöms inte skada varumärket. I övrigt är designen utvecklad i enlighet med FROs grafiska profil enl. FRO Handbok 400, 4 utgåva 1738.

Nya klistermärken för utrustning

FRO Stockholm har införskaffat nya klistermärken som är avsedda att sättas på vår utrustning. Funktionärer inom avdelningar kan märka ut sin utrustning på samma sätt som förbundet, märket anger endast att utrustningen tillhör Frivilliga Radioorganisationen inom regionen.

LOGGA IN för att se och få mer information!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök