Stockholmsförbundet; Dags för MEDLEMSAVGIFTEN 2022

2022xDags att betala medlemsavgiften för 2022!

År 2021 blev inte heller det "vanliga" år som många hoppades. Mycket av förbundets verksamhet har även detta år gått på minimalistisk fart pga rådande förhållanden. Vaccinationer kom igång under våren - sommaren och samhället öppnades upp allt eftersom. En ljusglimt för oss var att en del evenemang kom igång under hösten och vi kunde hjälpa arrangörer med ljud och radio igen. Dock inte alls i den omfattning som det var innan allt gick i stå. Även i år vädjar vi till alla medlemmar att solidariskt betala in avgiften innan årsskiftet. De fasta kostnaderna finns alltid där. Vi hoppas att våren nästa år ska te sig ljusare och att fler uppdrag återkommer. Och att vi kan träffas igen och komma igång med träffar och kursverksamhet.
Man kan åter krasst konstatera att inget blev eller förmodligen kommer att bli som förut, men hoppas det blir en ljusning år 2022. Avgiften ska vara betald innan årsstämman 5/3 2022.

Sätt in på plusgiro 40 38 93-1;  Ungdom till 19 år: 90 SEK,
enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK.

GLÖM INTE ATT ANGE DITT SL-nr och i förekommande fall namn på familjemedlemmar .