Ett meddelande från vår valberedning!

valbInför stämman 2022 söker valberedningen 

med ljus och lyckta efter kandidater till FRO Stockholms förbundsstyrelse. Vi söker ledamöter och en sekreterare.ljus

Vi söker dig som vill (kan) ställa upp och kandidera till förbundsstyrelsen.

Valberedningen vill också även gärna få förslag på lämpliga personer som ni kan rekommendera och som valberedningen sedan kan kontakta.

Förslag skickas till valber-sthlm@fro.se

Valberedningen: Jan Nilsson, sammankallande, Anders Törnkvist, Örjan Lindblom