INFORMATION!

infFrån och med den 6 september har FRO Stockholm en person, som två dagar i veckan bemannar kansliet i Grimsta. Måndagar är tänkt för lite administrativt arbete på förmiddagen. Från 12.00 – ca17.00 har vi öppet hus för alla medlemmar samt övriga som vill besöka oss för att se vad vi håller på med. En gång i månaden förlängs det till 18, Vilken måndag i månaden det blir inormeras om senare.
Dag två kommer att ägnas renodlat åt olika administrativa göromål, den kommer vara "flytande" beroende på vad som ska göras; telefonsamtal, kommunbesök, träffa representanter för verksamheter mm.
När det inte är bemannat kommer det att finnas telefonsvarare.

Längre fram kommer vi att försöka anordna föredrag om radiorelaterade ämnen och som har med IT/IT-säkerhet att göra.

Om det finns möjlighet kommer vi även att försöka anordna besök på ex.vis FRA, SOS alarm, polisens LKC i Stockholm, Trafik Stockholm eller pendeltåg och tunnelbanans LC. Allt under förutsättningen att de tillåter detta samt vad det råder för föreskrifter på grund av rådande omständigheter. Allt info om de olika sakerna kommer att finnas på hemsidan så håll koll där!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vi vill också gärna ha hjälp av alla medlemmar att se sig om efter möjlighet till att hyra en billigare lokal, samtliga måste hjälpa till med detta. kom med förslag och var den ligger och vilken hyresvärd det är. Naturligtvis  inom Stockholm, gärna nära allmänna kommunikationer.

FRO Stockholm har i dag 324 medlemmar, i e-postkatalogen finns det endast 62 användare. Var finns resterande? För att medlemmar skall få sin info om verksamhet FRO Stockholm så ska/måste ni göra er synliga i katalogen. Med dagens portokostnad används helst e-post för nyhetsbrev och viktig info, så är det viktig att ni är synliga i katalogen.

Om ni inte har tillgång till inlogg till de slutna sidorna, skicka ett mail till admin@fro.se och fråga efter inloggning till hemsidan. Mycket information lägg ut på hemsidan.