Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

"Öppet" styrelsemöte

Öppet styrelsemöte lördag 22/8 med start kl 8.00 i lokalen i Grimsta Silversmedsplan 36.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Ordförande skriver:

Hej Alla

Det börjar nu att ta slut på sommaren och arbetet för hösten bör komma i gång.
En punkt som har stor prioritet är motioner och proportioner som ska behandlas på riksstämman den 5 - 6 september på Aronsborg Konferens.

Hur gör vi med lokalen städning av gammalt elektronikskrott få till en lokal som kan används till mera än lagerlokal.

Hur gör vi med tuff-anläggningen, ska vi ha den kvar eller ska vi få en annons in på FROs hemsida om att den som vill ha anläggningen hämtar den eller så blir den till skrott.

Förbundsordförande
Preben Sörensen

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök