Utbildning för funktionärer

Försvarsutbildarna kommer att genomföra två nya typer av kurser efter sommaren. Både kurserna är lämpliga för funktionärer i FRO som kan föra kunskaperna vidare inom FRO.

Totalförsvarsinformation – grundkurs, nätbaserad utbildning
Kursen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om totalförsvaret. Det är en nätbaserad utbildning som genomförs som föreläsningar med avslutande diskussion och frågor.

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar
Kursen ger deltagarna grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.