Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

FRO Stockholms sommaruppehåll - Sommarhälsning

Hej Alla

Vi är nu i mitten av juni och snart är det midsommar och det gått ett halvt år av 2020.

På grund av den pandemin som har florerat sedan ca 13 mars 2020 så har det inte varit några samband under våren och försommaren, trist men det är så det ser ut just nu. Av samma anledning har också öppet hus ställts in, jag förväntar mig att kunna öppna igen den 31 augusti 2020 Kl 12,00 – 19,00

styrm0613Lördagen den 13 juni så hade styrelsen våravslutning med ett litet styrelsemöte. Efteråt så intogs under gemytliga former en lättare måltid bestående av rostbiff, potatissallad samt dricka till 0 % alkohol i alla dryckerna, kaffe och bulle. Vi var 8 personer vid avslutningen och ett glatt humör på samtliga närvarande.

Inför sommaruppehållet vet vi inte om vi kommer att få några sambandsuppdrag alls under 2020 men de operatörer och den personal som brukar att delta, kommer vi att ordna med en konferens under hösten om vi kan och får samlas mera än 50 personer vDet blirr nog inte att resa någonstans utan vi kommer förmodligen att hålla till på Grimsta i våra lokaler där.

Under hösten så kommer det att anordnas en loppis på en del elektronik som finns lagrad på Grimsta då vi måste få rensat bland materiel som vi inte kommer att ha nytta av i första hand. Loppisen kommer att hållas för våra betalande* (SE NEDAN) medlemmar, det de inte vill ha kommer att gå till återvinning.

Med detta så önskar jag er en riktig trevlig sommar och vi tar nya tag efter sommaren, första styrelsemöte kommer att äga rum den 22 augusti och förutom styrelsen så är alla välkommen då större delen av dagen ska handla om alla proportioner och motioner till riksstämman den 5- 6 september. Samma dag ska vi också försök att få till ett program för hösten och våren 2021.

Ha en riktig trevlig sommar och ta vara på familjen för dom som har.

Preben Sörensen, Förbundsordförande FRO Stockholm
---------------------------------------------------------------------

 *Kassören meddelar att det är endast runt 300 medlemmar som till 13/6 hade betalt sin medlemsavgift.

Förbundet har under våren, pga av att samtliga sambandsuppdrag ställts in, gått miste om rejäla intäkter. Detta är förstås ett stort avbräck, så det är av yttersta vikt att ALLA ÄR SOLIDARISKA och inte "åker snålskjuts" på betalande.
Om du glömt bort avgiften, betala gärna in nu till postgiro 40 38 93-1.

Ungdom till 19 år: 90 SEK,  Enskild medlem: 335 SEK, Familj: 490 SEK. Ange namn och SL-nummer samt för familjemedlemmar allas namn/nummer så man vet vem eller vilka avgiften avser!
Vill du inte kvarstå som medlem; meddela kassören så vi vet din avsikt

Icke betalande kommer tyvärr att måsta strykas (sker under sommaren), då man ej är försäkrad och alltså då inte kan delta i något av förbundets aktiviteter.
*Har man inte betalat medlemsavgiften kan man alltså INTE delta vid loppisen som annonseras ovan!
--------------------------------------------------------------------

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök