Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Ordförande har ordet

Hej Alla medlemmar

Vi skriver nu den 11 maj och många sitter hemma och jobbar andra åker till sitt jobb i dessa tider med Corona (Cowid-19). Med tanke på de restriktioner som finns i dag från Folkhälsomyndigheten så kan vi se 2020 som ett år vi bara ska komma över. Vi har under våren fått besked om att många sambandsuppdrag är inställda, hur det kommer att se ut fram över vet vi inte.

Öppet hus som jag har hållt i under hösten och vintern har vi satt på paus så länge och nu när sommaren kommer med semester och andra ledigheter så är jag tveksam till att vi kommer att öppna upp för den aktiviteten under resterande del av 2020, det beror mycket på hur det ser ut med restriktionerna i höst.

Fick i söndags reda på att alla sommarkurser är inställda fram till den 31 augusti det innebär att de medlemmar som har sökt till en civil kurs i sommar, tittar på FRO´s hemsida i utbildningskatalogen om och när kurserna kommer att genomföras. När det gäller befattningskurserna så ska ni söka till kurserna som hålls någon gång under höst/vinter 2020–2021. Eller när de kommer att genomförares.

Som det ser ut nu så behöver vi nu också se över vilken materiel vi har och vilken materiel behöver vi. Detta på grund av förluster av inkomster från samband under 2020 gör att vi behöver göra denna inventering. Vi bör också se över om vi kan använda lokalen på annat sätt för att få inkomster ex v små konferensgrupper inom frivilligrörelsen. Eller ska vi söka en ny lokal? Med risk för minskat aktivitetsutbud till medlemmarna då vi vid dessa tillfällen måste hyra en lokal.

Jag har tittat i våra stadgar och jag har inte kunnat hitta något om hur många styrelsemöten förbundet ska ha inte heller i normalstadgarna hittar jag något om detta. Det jag kan tänka mig är att vi behöver två styrelsemöten et för att bestämma datum för förbundsstämman och ett för att behandla motioner och proportioner som kommer in. Och sedan genomföra förbundsstämman inom stipulerade tid senast den 10 mars 2021.

Med detta så önskar jag er en trevlig sommar med avstånd och sund förnuft, själv tänker jag att åka Inlandsvägen och Vildmarksvägen i sommar.

Med detta utskick vill jag också rikta ett stort tack till alla medlemmar som har betalt sin medlemsavgift för 2020 trots situationen vi sitter i. Jag vill också tacka de som har ställt upp i kommuner och FRG-grupper om det behovet har funnits.

Förbundsordförande

Preben Sörensen

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök