Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Inbjudan att lyssna på nya Hemvärnschefen Stefan Sandborg

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) bjuder tillsammans med Stockholms Flyglottakår in till

Rikshemvärnschef Stefan Sandborg  berättar om sin syn på hemvärnet i dag och i morgon samt om hur han ser på behovet av och samarbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna.

Tid: Tisdagen den 12 november kl. 18.00. Kaffe/te och smörgås serveras från kl.17.30.

Du som anmält dig men uteblir eller avbokar senare än den 7 november kommer att debiteras för kaffe/te och smörgås i efterskott.

Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm

Anmälan: Senast den 6 november till stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se

OBS: Anmäl vilken frivilligorganisation/kår du tillhör samt specialkost.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök