Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Instruktion hur du anmäler dig som signalist till våra sambandsuppdrag

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> > > För närvarande finns inga uppdrag listat-(de) på sidan "Sambandsuppdrag" < < <

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numera så anmäler man sig som signalist till våra sambandsuppdrag via denna hemsida. (https://stockholm.fro.se)

Det är upp till var och en att regelbundet kolla ev. sambandsuppdrag där.

<--- På hemsidans vänstra kolumn klickar du på ”Sambandsuppdrag”.
Där kommer vi att redovisa vilket(a) sambandsuppdrag som är aktuellt(a) och som vi söker signalister till.

Din anmälan om deltagande gör du till anmalan@grimsta.fro.se, på det redovisade sambandsuppdraget.
På ämnesraden uppger du vilket sambandsuppdrag du vill delta i.

Underteckna med ditt namn och e-postadress.

Vad händer sen?

Efter att din anmälan inkommit sänds den till sambandsledaren(-na) för aktuellt uppdrag

Det är denne som slutligt avgör vilka som tas med utifrån ett antal kriterier.
Det viktigaste är att se hur många som behövs. Det kan även vara ex. vis specifika kundönskemål eller krav (typ övernattningsmöjligheter, resekostnader) samt ibland speciella kunskaper som önskas. Naturligtvis strävar vi efter att ALLA signalister ska kunna beredas plats på ett par uppdrag per år, men som alltid är det svårt med mm-rättvisa.

De som blir aktuella för ett uppdrag kontaktas av sambandsledaren/motsv. om detaljer, övriga får ett meddelande att de tyvärr inte kan beredas plats denna gång.

Välkommen!

Hälsningar
Jan Nilsson

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök