Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Studiebesök vid nya sambandsvagnen

Idag 4/5 var några stycken från sambandsgruppen på studiebesök vid nya sambandsvagnen som Dag Iremo har lagt ned en massa timmar på planering och utförande av hur strukturen ska se ut. Idag var det dags för lite "input" om idéerna och många bra förslag radades upp. Vagnen, som också är tänkt att användas på rekryteringstillfällen, har en bekväm sittgrupp längst fram.
I mittdelen, ovanför hjulhusen, är det tänkt att vara två signalistplatser på vagnens vänstra sida. Där kommer ett antal fast monterade (delat montage) apparater på de vanligast använda frekvenserna att monteras. På bild syns ett antal "dummys" för att man ska få en uppfattning hur det kan komma att se ut. Dessa ska vara vagnens basutrustning. Vid operatörsplats två kan man ställa radio i ex.vis kassett för andra system som man vill använda. I förlängningen är det tänkt att även få in DMR-radio. På högra sidan bakom signalisterna kommer det att sättas upp olika tavlor; whiteboard, "vanlig"anslagstavla, sticky notes-tavlor. Under dessa kommer det att finnas en hylla för ex.vis laddare och annan utrustning.
Längst bak i vagnen finns ett minipentry med kylskåp. Kan vara bra att ha ute på skogsuppdrag...

På taket sitter sk hajfenor med fästen för spröt, tänkta att användas som antenner till de olika systemen. 
Vi kommer även att se till att olika master kan monteras om räckvidden så påkallar.

En stor dörr på baksidan ger bekväm in och urlastning av både folk samt utrustning som ska med.
Det återstår en del arbete innan allt är helt klart monteringsmässigt, ska bli spännande att se slutresultatet.

Ett megastort TACK till Dag och Patrik som lagt ned en massa timmar på planering och utförande så långt!

DSC 1578 DSC 1579
  Vagnen                                                           Vy från bakdörren in
DSC 1581 DSC 1580
   Signalistplatserna                                            Antenner och solpanel för laddning av batteri mm

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök