FRO Södertörn

FRO Södertörn lägger ner sin verksamhet och alla medlemmar som har en anknytning till FRO Södertörn kommer att flyttas till valfri avdelning som passar bäst. Vi beklagar att det inte finns tillräcklig med underlag för att kunna bilda en styrelse som kan driva medlemmarnas intressen vidare inom FRO Södertörn.

Förbundsordförande
Preben Sörensen