FRO Stockholm Förbundsblad nr 2 2018

Nu har förbundsbladet nr 2 för 2018 utkommit.fb18 02

Du behöver av en PDF-läsare för att kunna läsa den.
Själva förbundsbladet kan du läsa genom att klicka här.

Trevlig läsning hälsar Redaktörn.