Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Medlemsavgiften

Hej alla FRO-medlemmar!

Här kommer en påminnelse om 2018 års medlemsavgift och den bör vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Medlemsavgiften är:

För enskild medlem 245 kronor per år
För familjemedlemskap
För familjemedlemskap gäller mer än en person som bor och är mantalsskrivna på samma adress.
380 kronor per år
Ungdomar upp till 19 år 90 kronor per år

Inbetalning sker på vårt plusgirokonto som är: 40 38 93 – 1 och glöm inte att fylla i ditt medlemsnummer och e-postadress på talongen eller på meddelande om du betalar på Internet eller på annat sätt då det underlättar för oss att bokföra avgiften på rätt person/er.

OBS! Ange namn, person- och medlemsnummer på samtliga familjemedlemmar betalningen avser.

Vi vill passa på att hänvisa till vår hemsida där du kan läsa om allt som händer inom organisationen:

https://stockholm.fro.se

FRO Förbundsstyrelsen

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök