Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Om FRO Stockholm

FRO Stockholm är en frivillig försvarsorganisation med verksamhet i Stockholms län för dig som är intresserad av radio- och datakommunikation.

 

Inom FRO Stockholm finns följande avdelningar:

Avdelning Kommun/område
FRO Norrtälje Norrtälje
FRO Stockholm Norra Sollentuna
FRO Svartlösa-Öknebo Tumba, Södertälje, Nykvarn
Haninge, Nynäshamn

 

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Om FRO Stockhom samarbete med Hemvärnet läs mer här >>
Om FRO Stockholm och Samhällets krisberedskap läs mer här >>
Om Sambandsservice läs mer här >>
FRO Stockholm bedriver föreningsverksamhet i vår lokal i Grimsta, föredrag, olika kurser och amatörradio, mer om det annonseras på vår hemsida och under andra punkter på vår hemsida >>


Bli medlem!

Svenska medborgare samt utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli medlemmar.
Den som inte fyllt 18 år måste ha målsmans medgivande. Den som inte fyllt 15 år, eller är utländsk medborgare, får endast delta i föreningsverksamhet.

Klicka på "Bli Medlem" i menyn ovan och fyll i formuläret och skicka in den så blir du medlem!

Organisation FRO Stockholm

FRO Stockholm stadgar finns att läsa här. Notera att detta är en uppdaterad version (beslutades i mars 2018).

 

Adress FRO Stockholm
Silversmedsplan 36
162 56 Vällingby

E-post
stockholm@fro.se
Medlemsavgift 2022
Plusgiro 40 38 93-1
Enskild 335 kr
Familj 490 kr 

Ungdomar upp till 19 år 90 kr
Besök Hitta hit

 Tel
08-6642808
Orgnr: 802409-7324     Övrigt
Plusgiro 60 91 82-1

 

 Styrelse  2021
(valda vid ordinarie stämma 2021)

Mail adress till varje enskild funktionär fås genom att mail stockholm@fro.se

Ordförande Preben Sörensen
 076-9468362
Vice ordförande Anders Eltvik  
Sekreterare
vakant
Kassör Hans Gejdebäck
Ledamot Erik Wibaeus
Ledamot Stefan Forsberg
Ledamot

Johan Edlund

 
Ersättare Jan Ridderstråle
Ersättare Bengt Rainer

 

 

Nedanstående uppgifter kommer att kompletteras senare, när uppgifter har fåtts.

Funktionärer

FRO hjälper Jan Nilssom  
  vakant
Ungdomsansvarig vakant  
Utbildning vakant  
Hemvärnet  Preben Sörensen  
     
Civil Preben Sörensen,  Anders Eltvik
  Dag Iremo
Materiel Hans Gejdebäck Harald Söderström
Radiobulletinen Jan Stigell
Nyhetsbrev    

Revisorer och valberedning 

Revisor

Kjell Sveningsson

Jan Palminger

     
Revisor suppl Rolf Lexin
     
Valberedning Vakant  
   
   

https://stockholm.fro.se/f44-om-fro-stockholm

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök