Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

FRO i Hemvärnet

 

hvloga

Vilken befattning är du?
Signalist Hanterar sambandsutrustning på stabsplatsen,sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i staben.

Sambands- och datatekniker Ansvarar för vård och funktionskontroll av bataljonens signalmateriel, samt utför enklare reparationer på materielen, laddning av ackumulatorer och upprättar tillfälliga antenner.

Sambandsgruppchef Ansvarar för sambandstjänsten inom förbandet. Upprättar och betjänar signalförbindelser, genomför tråd- och radiorekognosering inom förbandet samt hjälper sidoordnade chefer med deras samband

Signalskyddschef Ansvarar för signalskyddet inom bataljonen och föreslår åtgärder för signalskydd.

Ledningssystembefäl Ansvarar för samband och informationssystem inom bataljonen. I arbetet ingår bland annat att ta fram order för sambandstjänst och lämna förslag på prioriteringar av sambandsnät och abonnenter.

Livgardesgruppen

Södertörnsgruppen

Mer om hemvärnet


Bild på Rikard Johnels i M90-uniform och basker.
Rikard Johnels
Samordnare hemvärn
FRO Stockholm
Det finns många hemvärnsbataljoner och kompanier i Stockholms Län.  FRO Stockholm hjälper dig hitta rätt befattning och det förband som passar dig bäst. Därefter slussar vi in dig på rätt utbildning inom FRO och hemvärnet.

KONTAKTA Samordnare Hemvärnet, rikard.johnels@fro.se för mer information

 

Hemvärnet hjälper till i samhället

ingemar ingeTrots att det inte är hemvärnets huvuduppgift är stödet till samhället viktigt. Hemvärnet är särskilt lämpat då vi har ledning, uthållighet, utrustning och logistik.

Till det kan läggas kompetens och inte minst ett enormt intresse av att ställa upp.

År 2006 genomfördes 53000 timmar i stöd till samhället, två år senare var siffran uppe i strax över 77000. Detta i form av insatser såsom eftersök, brandbekämpning, översvämningar med mera.

 

  Kursanmälan

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök