Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Nu är det höst, i alla fall meterologiskt sätt. Det innebär bland annat att förbundsladet FB nr3 2018nr 3 2018 är färdigt. Du behöver ha en PDF-läsare eller en webbläsare som läser PDF, för att kunna öppna förbundsbladet, men det har du säkert. Själva förbundsbladet når du genom denna länk.
Trevlig läsning önskar Redaktörn!

Utbildning

 

Hej Alla 

Nu finns det möjligheter för dig som vill lära dig telegrafi. Under hösten och vintern varje måndag från och med den 5 november till den 17 december, lära sig telegrafi. För den som har tid och möjlighet finns det möjligt att komma till förbundslokalen från kl 09,00 och fram till kl 21,00 att lära/träna telegrafi.

Under hösten kommer det också finns möjlighet att bli radioamatör, då vi försöker med en amatörutbildning där ni får möjlighet att lära Er grunderna och därefter avlägga prov för att erhålla ett certifikat som ger er tillstånd att sända på amatörradiobanden. Vi startar kl 18,30 och håller på fram till 21,00. Första kvällen är den 7:e november och den sista för hösten/vintern är den 19:e december. Denna utbildning är öppen för alla som vill bli radioamatör och man behöver INTE vara medlem i FRO.

Vidare under hösten så kommer vi att hålla en introduktionsutbildning för våra nya medlemmar och här finns det 5 tillfällen att deltaga på, första tillfället är den 3:e november och sedan den 10:e november samt den 1:a december, 8:e december och sist den 15:e december. Alla dagarna är Lördagar och Vi startar kl 09,00 och håller på till kl 15,00. Lunch och fika ingår.

Samtliga utbildningar går i vår lokal i Grimsta, Silversmedsplan 36 (ingång ifrån gaveln) 

FRO Stockholm hälsar alla välkommna!

 

Förbundsordförande
Preben Sörensen

FRO Stockholm har fått en ny styrelse

Vid FRO Stockholms stämma som avhölls den 8:e mars 2018 så valdes en ny styrelse. Den ser ut som nedan.

Ordförande                        Preben Sörensen
Vice Ordförande                 Jan Lennström
Sekreterare                       Nils Kihlström
Kassör                              Hans Geidebäck
Ledamot                           Rickard Johnels
Ledamot                           vakant
Ledamot                           Dmitri Zernov
Ersättare                          Dag Iremo
Ersättare                          Peter Wolf

Revisorer                          Kjell Sveningsson, Halina Norberg
Suppleant                         Christoffer Wetterström

 

Kolla att din e-postadress är rätt

Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera och att vid behov uppdatera sin e-postadress på fro.se.

Anledningen är att vi kommer att skicka ut mer information via e-post inom en snar framtid, främst för att spara portokostnader. Har du ingen aktuell e-postadress i medlemsregistret kan du missa viktig information & erbjudanden. 

Din aktuella e-postadress kan du efter inloggning på fro.se se under menyn Min profil i vänsterspalten. Behöver den uppdateras trycker du på menyvalet Anmäl adressändring och följer anvisningarna där. Om du har angett en @fro.se-adress, tänk på att ändra ditt alias också! 

Det skadar ju inte att kolla övriga kontaktuppgifter också när du ändå håller på…

Kan du inte logga in, skicka ett meddelande till stockholm@fro.se

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök