Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

MOLOS 5 Stockholm söker nya medarbetare!

m5rMOLOS, Mobilt lednings och sambandsstöd, är ett koncept som ägs av Svenska Kraftnät och består av åtta bandvagnar och terränggående fordon fördelade från Boden i norr till Karlskrona i söder. De bemannas av FRO personal och är bestyckade med ett antal radiosystem. Vagnarna kan sättas in med kort varsel vid ex.vis extrema händelser för att bistå med kommunikation.
Se mer på https://fro.se/svenska-kraftnat-molos

Nu behöver ”vår” vagn i Stockholm, M5, personalförstärkning!

Några grundkrav: Medlem i FRO, giltigt körkort samt god fysik då jobbet kan fresta på i skogen.
Du bör ha intresse av radiokommunikation och smidigt kunna arbeta i grupp. Har du erfarenhet av arbete inom krisberedskap och har haft liknande avtal är det en merit. OBS att du kan INTE ha ett annat avtal om du går med, varken grönt eller civilt.m5b

Molos har en egen utbildningsstege som du slussas in i. Gäller allt från körning med terrängfordon och materialkännedom till den omfattande radiotekniken.
Låter det som något för dig? Tror du att du passar i profilen? Skicka ett mejl och berätta lite om din bakgrund och din erfarenhet. Och naturligtvis om du har frågor!

Skicka till molos@fro.se så hör FRO,s moloskontakt av sig och du kan be om kompletterande info och dokumentation.

Välkommen att höra av dig!  LÄS MER:

Molos var med på Svenska Kraftnäts insatsövning!

Start för öppet hus under hösten!

oh

Vi tänkte komma igång igen med "öppet hus" måndagar under hösten med start 31 augusti.

EDIT: Börjar vid 12, pågår till ca 18

 

Hösten avslutas den 14 december med öppet hus med luciafirande.
Avvikande/inställda tider meddelas här på sidan.

Utbildning för funktionärer

Försvarsutbildarna kommer att genomföra två nya typer av kurser efter sommaren. Både kurserna är lämpliga för funktionärer i FRO som kan föra kunskaperna vidare inom FRO.

Totalförsvarsinformation – grundkurs, nätbaserad utbildning
Kursen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om totalförsvaret. Det är en nätbaserad utbildning som genomförs som föreläsningar med avslutande diskussion och frågor.

Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar
Kursen ger deltagarna grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök