Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Samverkan med FOS

Logga FOS i Stockholms län

Idag hade FRO Stockholm radio- och signalist-utbildning för medlemmar ur FMCK och FAK. Ämnen som avhandlades var bland annat uppbyggnad och användning av basradionät och medlemsnät samt RAKEL:s metoder och uppbyggnad.

Dagen avslutades med en genomgång av vice ordförande och tillika sambandsledare Anders Eltvik i hur man signalerar på ett effektivt sätt samt vilka metoder som vi i FRO Stockholm har kring dokumentation och uppföljning i våra uppdrag utöver bemanningen till hemvärnet. 

Totalt var det 9 personer som samlats i Grimsta och diskussionerna och frågorna kring både radiotäckning och frekvensval samt drift, underhåll och styrning var många.

”Jag tycker att detta varit en bra och givande dag, och jag hoppas att vi snart kan göra den i en utvecklad form för våra sammarbetspartners i FOS” säger Anders.

Strömsholmsdagarna 2019

Skärmavbild 2019 05 15 kl. 11.12.46

Under fyra dagar kommer vi att erbjuda hoppning, dressyr, fälttävlan, hovslagartävlingar, shower, uppvisningar och mycket mer. Bland höjdpunkterna finns SM i dressyr, internationell fälttävlan och SM-final i laghoppning för ponnyer, SM-semifinal i laghoppning för hästar.

Vi söker nu signalister till detta evenemang.

Vid anmälan ange vilken dag/dagar som du delta i. (6- 9 juni). Det är framför allt på lördag den 8 juni 2019 som vi behöver signalister för fälttävlansmomentet.

Din anmälan skickar du till anmalan@grimsta.fro.se

Välkommen!
FRO Stockholm
Jan Nilsson

Studiebesök vid nya sambandsvagnen

Idag 4/5 var några stycken från sambandsgruppen på studiebesök vid nya sambandsvagnen som Dag Iremo har lagt ned en massa timmar på planering och utförande av hur strukturen ska se ut. Idag var det dags för lite "input" om idéerna och många bra förslag radades upp. Vagnen, som också är tänkt att användas på rekryteringstillfällen, har en bekväm sittgrupp längst fram.
I mittdelen, ovanför hjulhusen, är det tänkt att vara två signalistplatser på vagnens vänstra sida. Där kommer ett antal fast monterade (delat montage) apparater på de vanligast använda frekvenserna att monteras. På bild syns ett antal "dummys" för att man ska få en uppfattning hur det kan komma att se ut. Dessa ska vara vagnens basutrustning. Vid operatörsplats två kan man ställa radio i ex.vis kassett för andra system som man vill använda. I förlängningen är det tänkt att även få in DMR-radio. På högra sidan bakom signalisterna kommer det att sättas upp olika tavlor; whiteboard, "vanlig"anslagstavla, sticky notes-tavlor. Under dessa kommer det att finnas en hylla för ex.vis laddare och annan utrustning.
Längst bak i vagnen finns ett minipentry med kylskåp. Kan vara bra att ha ute på skogsuppdrag...

På taket sitter sk hajfenor med fästen för spröt, tänkta att användas som antenner till de olika systemen. 
Vi kommer även att se till att olika master kan monteras om räckvidden så påkallar.

En stor dörr på baksidan ger bekväm in och urlastning av både folk samt utrustning som ska med.
Det återstår en del arbete innan allt är helt klart monteringsmässigt, ska bli spännande att se slutresultatet.

Ett megastort TACK till Dag och Patrik som lagt ned en massa timmar på planering och utförande så långt!

DSC 1578 DSC 1579
  Vagnen                                                           Vy från bakdörren in
DSC 1581 DSC 1580
   Signalistplatserna                                            Antenner och solpanel för laddning av batteri mm

Stockholm City CUP

Skärmavbild 2019 05 03 kl. 11.26.45
Sprint orientering i Stockholm. Vi kommer att ansvara för ljudet under dessa tävlingar och behöver hjälp av signalister för att sköta om PA och ljud.

  etapp  1 ons 15 maj – Rålambshovsparken

   Etapp 2 ons 22 maj – Bergshamra

   ETAPP 3 TIS 28 MAJ - GAMLA STAN

Tävlingarna kommer att gå på kvällstid. Vi brukar samlas vid ca: 17.00 på tävlingsplatsen. Sambandsledaren kommer att meddela exakta platsen och tid för samling innan resp. tävling.

Välkommen med din anmälan och ange vilken ETAPP du kan medverka i, gör du till: anmalan@grimsta.fro.se

FRO Stockholm
Jan Nilsson

Rally. Björn Waldegårds Minne den 25 maj 2019

Skärmavbild 2019 05 03 kl. 11.07.28Vi behöver signalister till detta evenemang. Rallyt går till minnet av Björn Waldegård och man kör 5 st specialsträckor. Vår ledningscentral kommer att vara vid Nyströms Cement i Rimbo som också är start och målområde för tävlingen. Mer information hittar du på deras hemsida www.mkrimo.se

Vi kommer att ansvara för radiokommunikation för denna tävling.

Välkommen med din anmälan, som du gör du till: anmalan@grimsta.fro.se

Senast den 21 maj 2019

FRO Stockholm
Jan Nilsson

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök