Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Migrering till nya webben

Förbunden har fått tillgång till den nya sidan och vi arbetar på att överföra infon från denna web till den.

https://www.fro.se/association/fro-stockholm/

Det är inte gjort i en handvändning så under en övergångsperiod kan samma info finnas på båda ställen. En hel del kommer bara att synas om man är inloggad, iaf i början. Vi jobbar på att få så mycket som möjligt synligt.

sthlmFör att logga in, gå till sidan, länken ovan. Klicka på Logga in på det blåa fältet upptill (se bilden). Följ instruktionerna.

OBS Eftersom vi (= förbundet) inte "äger" systemet och inte har tekniska bakgrunden så kan vi inte ha support om ex.vis inlogg inte funkar. Man kan vända sig till centralkansliet på fro@fro.se 

Vi är några som jobbar på det, så ha tålamod!

Om info inte är kvar på denna sida kommer det att anges var den finns.

Stockholmsförbundet; Dags för MEDLEMSAVGIFTEN 2022

2022xDags att betala medlemsavgiften för 2022!

År 2021 blev inte heller det "vanliga" år som många hoppades. Mycket av förbundets verksamhet har även detta år gått på minimalistisk fart pga rådande förhållanden. Vaccinationer kom igång under våren - sommaren och samhället öppnades upp allt eftersom. En ljusglimt för oss var att en del evenemang kom igång under hösten och vi kunde hjälpa arrangörer med ljud och radio igen. Dock inte alls i den omfattning som det var innan allt gick i stå. Även i år vädjar vi till alla medlemmar att solidariskt betala in avgiften innan årsskiftet. De fasta kostnaderna finns alltid där. Vi hoppas att våren nästa år ska te sig ljusare och att fler uppdrag återkommer. Och att vi kan träffas igen och komma igång med träffar och kursverksamhet.
Man kan åter krasst konstatera att inget blev eller förmodligen kommer att bli som förut, men hoppas det blir en ljusning år 2022. Avgiften ska vara betald innan årsstämman 5/3 2022.

Sätt in på plusgiro 40 38 93-1;  Ungdom till 19 år: 90 SEK,
enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK.

GLÖM INTE ATT ANGE DITT SL-nr och i förekommande fall namn på familjemedlemmar .

Ett meddelande från vår valberedning!

valbInför stämman 2022 söker valberedningen 

med ljus och lyckta efter kandidater till FRO Stockholms förbundsstyrelse. Vi söker ledamöter och en sekreterare.ljus

Vi söker dig som vill (kan) ställa upp och kandidera till förbundsstyrelsen.

Valberedningen vill också även gärna få förslag på lämpliga personer som ni kan rekommendera och som valberedningen sedan kan kontakta.

Förslag skickas till valber-sthlm@fro.se

Valberedningen: Jan Nilsson, sammankallande, Anders Törnkvist, Örjan Lindblom

INFORMATION!

infFrån och med den 6 september har FRO Stockholm en person, som två dagar i veckan bemannar kansliet i Grimsta. Måndagar är tänkt för lite administrativt arbete på förmiddagen. Från 12.00 – ca17.00 har vi öppet hus för alla medlemmar samt övriga som vill besöka oss för att se vad vi håller på med. En gång i månaden förlängs det till 18, Vilken måndag i månaden det blir inormeras om senare.
Dag två kommer att ägnas renodlat åt olika administrativa göromål, den kommer vara "flytande" beroende på vad som ska göras; telefonsamtal, kommunbesök, träffa representanter för verksamheter mm.
När det inte är bemannat kommer det att finnas telefonsvarare.

Längre fram kommer vi att försöka anordna föredrag om radiorelaterade ämnen och som har med IT/IT-säkerhet att göra.

Om det finns möjlighet kommer vi även att försöka anordna besök på ex.vis FRA, SOS alarm, polisens LKC i Stockholm, Trafik Stockholm eller pendeltåg och tunnelbanans LC. Allt under förutsättningen att de tillåter detta samt vad det råder för föreskrifter på grund av rådande omständigheter. Allt info om de olika sakerna kommer att finnas på hemsidan så håll koll där!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vi vill också gärna ha hjälp av alla medlemmar att se sig om efter möjlighet till att hyra en billigare lokal, samtliga måste hjälpa till med detta. kom med förslag och var den ligger och vilken hyresvärd det är. Naturligtvis  inom Stockholm, gärna nära allmänna kommunikationer.

FRO Stockholm har i dag 324 medlemmar, i e-postkatalogen finns det endast 62 användare. Var finns resterande? För att medlemmar skall få sin info om verksamhet FRO Stockholm så ska/måste ni göra er synliga i katalogen. Med dagens portokostnad används helst e-post för nyhetsbrev och viktig info, så är det viktig att ni är synliga i katalogen.

Om ni inte har tillgång till inlogg till de slutna sidorna, skicka ett mail till admin@fro.se och fråga efter inloggning till hemsidan. Mycket information lägg ut på hemsidan.

Ljuduppdrag igen!

speakerÄntligen händer det saker efter de nedstängningar och inställda event i pandemins spår.
FRO Stockholm har i veckan hjälpt arrangörerna av Stockholm city cup och idag lördag Stockholm trail med ljudanläggningar på olika platser i staden. Bilderna är från det senare eventet vid starten vid Hammarbybacken. Det verkar som vissa tog ut sig helt... 
Tack väl genomfört jobb denna soliga augustidag! 
 
mixer1  stigellFotograf: Patrk Guttman
 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök