Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Utbildning i våra radiosystem

Nu är det dags för en repetion om våra Radiosystem.

På förmiddagen går vi genom lite om radiotäckning, nätskisser, frekvensval, radiotyper m.m.
På eftermiddagen blir det praktiska övningar med de olika radiosystemen.

FRO bjuder på lunch.

Lördag den 10 mars 2018 kl.10.00 – 15.00
Plats: Silversmedsplan 36 Grimsta
Sista anmälningsdag är den 7 mars 2018
Anmälan till stockholm@fro.se

OBS! Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.

Välkommen!

Hälsningar
FRO Stockholm
Samband Administratör
Jan Nilsson

Förbundsstämma den 8 mars 2018

Härmed kallas till förbundsstämma 2018.

Tid: torsdag den 8 mars 2018, klockan 19.00
Plats: FRO (SACO salen) Lilla Nygatan 14 Stockholm

Dagordning:
1. Förbundsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av stämmosekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmoordförande justera protokollet.
6. Frågan om stämman har kallats enligt stadgarna.
7. Fastställande av föredragningslistan
8. Förbundsstyrelsens verksamhets-, ekonomi och förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse över räkenskaper, bokslut och förvaltning
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
11. Ärende från förbundsstyrelse.
12. Ärende från avdelning eller enskild medlem.
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år
14. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år. Se bilaga B
15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
16. Val av förbundsstyrelse:
Ordförande 2 år
Sekreterare 2 år
Tre ledamöter: 1 år
Två ersättare: 1 år
Kvarstår i styrelsen:
Vice ordförande 1 år
Kassör: 1 år
17. Val av ledamöter och ersättare till FRO:s riksstämma för tiden till nästa förbundsstämma.
18. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
19. Avslutning

Dokument:

Kallelse

Medlemmsavgiften

Stadgeändringar

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Kolla att din e-postadress är rätt

Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera och att vid behov uppdatera sin e-postadress på fro.se.

Anledningen är att vi kommer att skicka ut mer information via e-post inom en snar framtid, främst för att spara portokostnader. Har du ingen aktuell e-postadress i medlemsregistret kan du missa viktig information & erbjudanden. 

Din aktuella e-postadress kan du efter inloggning på fro.se se under menyn Min profil i vänsterspalten. Behöver den uppdateras trycker du på menyvalet Anmäl adressändring och följer anvisningarna där. Om du har angett en @fro.se-adress, tänk på att ändra ditt alias också! 

Det skadar ju inte att kolla övriga kontaktuppgifter också när du ändå håller på…

Kan du inte logga in, skicka ett meddelande till stockholm@fro.se

Medlemsavgiften

Hej alla FRO-medlemmar!

Här kommer en påminnelse om 2018 års medlemsavgift och den bör vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Medlemsavgiften är:

För enskild medlem 245 kronor per år
För familjemedlemskap
För familjemedlemskap gäller mer än en person som bor och är mantalsskrivna på samma adress.
380 kronor per år
Ungdomar upp till 19 år 90 kronor per år

Inbetalning sker på vårt plusgirokonto som är: 40 38 93 – 1 och glöm inte att fylla i ditt medlemsnummer och e-postadress på talongen eller på meddelande om du betalar på Internet eller på annat sätt då det underlättar för oss att bokföra avgiften på rätt person/er.

OBS! Ange namn, person- och medlemsnummer på samtliga familjemedlemmar betalningen avser.

Vi vill passa på att hänvisa till vår hemsida där du kan läsa om allt som händer inom organisationen:

https://stockholm.fro.se

FRO Förbundsstyrelsen

 

Inbjudan till Stockholm Norra Signalungdom

Signalungdomen kommer till Stockholm!

Alla mellan 15 och 19 år boende inom räckhåll från Sollentuna kommun har nu möjlighet att delta i regelbundna aktiviteter som kommer anordnas på tisdagskvällar av FRO Stockholm Norra.

Vi startar snart, läs mer i inbjudan nedan!

1 02 256

 Anmälan sker till Dmitri Zernov, avd. Stockholm Norra på telefon 073-2619335

 Följ ungdomsverksamheten i Stockholm Norra på Facebook.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök