Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Kallelse till FRO Stockholm förbundsstämma 2021 - ÄNDRAD TID!

ffKALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2021, FRO STOCKHOLM - ÄNDRAD TID:

Lördagen 2021-05-29 klockan 13.00, stämman börjar 14.00

Plats: Meddelas senare

Dagordning finns i Förbundsbladet från december.

Enligt enl. punkt 4.3 i stadgarna ska man MEDLEMAVGIFT VARA BETALD senast 1/3 för rösträtt på stämman. 
Det finns ingen anledning att skjuta på detta för att stämman flyttats fram!

Årsstämman flyttas fram enligt ett beslut taget på riksstämman 2020 om att förbunden kan flytta årsstämman i upp till tre månader. CST förordar att stämman hålls fysisk, därav flytten. Om det skulle visa sig att det inte går att hålla stämman den 29 maj så kan den flytta till slutet av juni.

Motioner till stämman skickas till stockholm@fro.se SENAST 30/4

Preben Sörensen, Förbundsordförande
FRO Stockholm

Stockholmsförbundet; Dags för MEDLEMSAVGIFTEN 2021

2021 jHög tid att betala medlemsavgiften!

År 2020 har varit och är ett påfrestande år för alla på många plan. Det mesta av förbundets verksamhet gick i stå pga pandemin. Så småningom hittades nya plattformar för kurser och föredrag på distans via nätet, riksstämman kunde hållas, om även i slimmat format. IT-konferensen hölls digitalt. Nya vägar hittas för att hålla igång det som går. Det vi inte alls kunnat genomföra i år är alla sambandsuppdrag, pga att arrangörer valt eller blivit tvingade att ställa in sina event. Detta har lett till ett kännbart ekonomiskt avbräck.
Vi vädjar till alla medlemmar att solidariskt betala in avgiften innan årsskiftet så vi kan ”hålla näsan ovanför vattnet”. Vi hoppas att våren ska te sig ljusare och att uppdragen återkommer. Och att vi kan träffas igen! Man kan krasst konstatera att inget kommer att bli som förut, men vi hoppas det blir ett bättre år 2021.

Sätt in på plusgiro 40 38 93-1; enskild medlem 335 SEK, familjemedlemskap 490 SEK.

GLÖM INTE ATT ANGE SL-nr och namn på familjemedlemmar i förekommande fall.
Läs gärna "ordföranden har ordet" mer detaljerat om ovanstående, i förbundsbladet.

2020-12-14 Nya skärpta nationella råd ang pandemin

stopcovidFrån och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Från och med 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom.
Begränsa nya nära kontakter.
Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel.
Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
Arbeta hemifrån så ofta du kan.
Hålla en god handhygien.
Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Läs mer detaljer: Nya skärpta nationella råd - Krisinformation.se

FRO VU: All fysisk verksamhet ställs in resten av året

stopcovidPandemin är inte över. Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd gäller i stort sett i hela landet och regeringen har beslutat om ytterligare restriktioner. FRO VU har beslutat att FRO ska bidra till en minskad smittspridning genom att ställa in all utbildning och annan verksamhet i hela landet. Inga fysiska verksamheter får organiseras inom FRO. Detta gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet. Det gäller såväl centrala som regionala och lokala verksamheter.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök