Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Våra aktuella sambandsuppdrag, anmälan mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Var och en har eget ansvar att kolla ev. uppdrag. Klicka på texten Sambandsuppdrag här (eller i kolumnen till vänster.) Där finns beskrivning och mer info om uppdragen och gången efter anmälan.

Där finns även en länk för anmälan till uppdraget.

För att ge sambandsledare planeringstid kan anmälan stängas 1-2 dagar innan.

OBS ATT EVENTEN LÄGGS I KRONOLOGISK ORDNING även om event längre fram publicerats tidigare.

>  Radio/ljud - TJEJSKIDAN skidlopp lördag 15 februari <

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya klistermärken för utrustning

FRO Stockholm har införskaffat nya klistermärken som är avsedda att sättas på vår utrustning. Funktionärer inom avdelningar kan märka ut sin utrustning på samma sätt som förbundet, märket anger endast att utrustningen tillhör Frivilliga Radioorganisationen inom regionen.

LOGGA IN för att se och få mer information!

Ett par imformationspunkter:

Öppet hus hålls nu på måndagar.
Kommande måndag, 20/1 stänger det kl. 18 pga andra åtaganden.

På lördag 25/1 har vi medlemsdag samt arbetsmöte inför stämman 2020-03-07.
Tid medd. senare.

---------------------------------------------------------------------------------------

Har du erlagt medlemsavgift för 2020? Om inte är det hög tid, ännu saknas många.
Det är viktigt då du annars är oförsäkrad när du deltar i verksamheten. 

Ungdom till 19 år: 90 SEK, Enskild medlem: 335 SEK, Familjmedlemskap:   490 SEK

Betala in till postgiro 40 38 93-1 SNARAST!  Ange namn och SL-nummer, för familjemedlemmar allas namn/nr så kassören vet vem eller vilka avgiften avser!

Ordförande vill uppmärksamma om ett par saker;

God fortsättning, hoppas helgerna varit bra och att ni lyckats ladda era egna batterier med nya krafttag!

1: Vill göra er uppmärksamma på att motioner och propositioner till årsstämman ska vara FRO Stockholm tillhanda senast den 24 januari 2020. Mail nedan

2: Funktionärer med ett ansvarsområde ombeds skriva en sammanställning till verksamhetsberättelsen för 2019, vi vill gärna att så mycket som möjligt av bilder och text kommer med där.

3: SÖKES: FRO Stockholm söker flera personer som tillsammans kan hålla i vår server som vi har i Grimsta
Nuvarande ansvarig har meddelat att det är tid att se sig om efter nya ansvariga för den.
Kunskap om dator ochh ffa servrar förutsätts.

Svara till stockholm@fro.se 

Förbundsbladet

Skärmavbild 2019 12 09 kl. 19.46.36

Det senaste numret av Förbundsbladet kan du läsa via denna länk. I det finns bland annat kallelse till förbundets stämma, samt mycket annat. Trevlig läsning önskar redaktörerna.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök