Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Dags att betala medlemsavgiften!

radioSnart är det nytt verksamhetsår och det är dags att erlägga medlemsavgiften för 2020!

Ungdom till 19 år:        90 SEKra180
Enskild medlem:        335 SEK
Familjmedlemskap:   490 SEK

Betala in till postgiro
40 38 93-1 senast 2019-12-31.

Ange namn och SL-nummer samt för familjemedlemmar allas namn/nummer så kassören vet vem eller vilka avgiften avser!

 

Förbundsbladet

Skärmavbild 2019 12 09 kl. 19.46.36

Det senaste numret av Förbundsbladet kan du läsa via denna länk. I det finns bland annat kallelse till förbundets stämma, samt mycket annat. Trevlig läsning önskar redaktörerna.

Inbjudan och kallelse

Hej Alla!

Lördag den 14 december är alla medlemmar välkomna för samtal om vad vi har gjort och vad vi vill göra, det är också en förberedelse för handlingar till styrelsemötet den 17 december.

Denna dag är också ett utmärkt tillfälle att få träffa styrelsen i FRO Stockholm då vi har ett medlems-/arbetsdagsmöte alla är välkommen.

Styrelsen har vid dessa träffar haft goda diskussioner som har kommit upp som beslutsärende på styrelsemöten.

Torsdag den 12 december har vi avslutning för året med öppet hus och från 16,00 till 19,00 har vi luciafirande med glögg och pepparkakor, alla är välkomna.

Hälsningar från er förbundsordförande
Preben Sörensen

Sambandsgruppen – avslutningskonferens 2019

konf6konf9Lördag 16/11, i tidiga ottan, samlades nitton morgonpigga, nåja iaf vakna, sambandsfunktionärer i Silja-Tallink -terminalen i Värtahamnen för att delta i den årliga anslutningskonferensen av sambandsåret.
Morgonen blev lite väl spännande för ffa vännerna som kom söderifrån pga av ett stopp i T-banan en bra stund, men alla lyckades till slut på alternativa sätt ta sig fram innan Baltic Princess la ut.DSC 2091

I år blev det alltså båtresa med Silja-Tallink till Mariehamn T&R. Samling 06.20, avgång 07.10. Vi inledde dagen med en härlig frukostbuffé för att sen samlas i konferensrummet för att starta förmiddagspasset. Det avhandlades ett antal punkter som statistik, ekonomi och materiel mm som följdes av en del föredrag samt sedan frågor och konstruktiva diskussioner. Samt en icke föraktlig kaffebuffé…konf3

Efter båtbyte till Galaxy i Mariehamn avnjöts en lunchbuffé och konferens del två genomfördes. Bl.a. pratades det om hur göra för att öka engagemanget hos våra medlemmar, våra olika rekryteringsuppdrag och annat. Bra föredrag och diskussioner som följde därpå!

DSC 2090Vid pass 18.15 la vi till igen i Värtahamnen och vi skingrades i det annalkande regnvädret och ses igen med förnyade krafter inför året 2020!

Ett STORT TACK till Jan Nilsson som administrerat och organiserat denna dag!

 Text Peter Wolf, bilder PW samt Stefan Foppa Forsberg

INBJUDAN LUCIA torsdag 12/12

ris

lju

luc

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 12 december håller vi avslutning av öppet hus och samma dag firar vi också Lucia. Välkommen på pepparkakor och varm glögg

 ris   mellan 16.00 – 19.00ris

Vi håller till i vår lokal på Silversmedsplan 36 (gaveln)

Alla är välkomna!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök