Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Pride 2017

StockholmPrideLogo tightcrop
Vi behöver fler som hjälper till vid högtalarplatserna vid
PRIDE-paraden lördag 5 augusti 2017

Hör av dig till 
 
Jan Lennström
Tel 0738-18 39 65

Extra förbundsstämma 29 augusti 2017

Kallelse 

FRO Stockholm Extra Förbundsstämma 2017

Tid: tisdag den 29 augusti 2017, klockan 19.00

Plats: Norrviksleden 10, Sollentuna i FRO Stockholm – Norra lokal.

 

Ur dagordningen:

Fyllnadsval av förbundsstyrelse.

Fyllnadsval:
Ordförande: 1 år (till årsstämman 2018)
Sekreterare 1 år (till årsstämman 2018)
Två ledamöter: 1 år (till årsstämman 2018)
En ersättare: 1 år (till årsstämman 2018)
Vice ordförande: 2 år (till årsstämman 2019)
 

Välkommen

Styrelsen

Rikard Johnels, tf  ordf


 

Förbundsbladet FRO Stockholm

Nu har förbundsbladet nr 2 för 2017 utkommit.

Du behöver av en PDF-läsare för att kunna läsa den.
Själva förbundsbladet kan du läsa genom att klicka här.

Trevlig läsning hälsar Redaktörn.

Förbundsbladet 2017 Nr 2

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök