Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Nu är det höst, i alla fall meterologiskt sätt. Det innebär bland annat att förbundsladet FB nr3 2018nr 3 2018 är färdigt. Du behöver ha en PDF-läsare eller en webbläsare som läser PDF, för att kunna öppna förbundsbladet, men det har du säkert. Själva förbundsbladet når du genom denna länk.
Trevlig läsning önskar Redaktörn!

Efter arbetsmötet den 17/11

Vi var totalt 10 personer från förbundet som samlades i lokalerna i Grimsta.
Ordförande Preben Sörensen hälsade oss välkomna och föredrog de initialt 19 punkterna, som efter mötets gång ökades till 25.

Arbetsmöten är tänkta att vara ett forum där alla medlemmar i FRO Stockholm kan komma med åsikter och idéer kring förbundets verksamhet och där styrelsen för förbundet kan presentera sitt arbete och sina tankar kring kommande beslut.

Beslut i olika ärenden fattas dock inte på ett arbetsmöte utan dessa fattar styrelsen på ett ordinarie styrelsemöte. 

Några av punkterna som diskuterades var:

  • Vårt introduktionsbrev som går ut till nya medlemmar ser ut och vad det är för verksamhet som presenteras där.
  • Sambandsservicegruppen har under året haft många uppdrag och planerar för utbildningar för medlemmar som vill engagera sig i den delen av verksamheten under vintern/våren 2019.
  • Hyran av våra lokaler, som uppgår till ca 200 000kr/år, och vad vi kan göra för åtgärder för att minska våra hyreskostnader.
  • Avdelningarna i Södertörn och Svartlösa-Öknebo informerade lite kring sin verksamhet och när man planerar att ha ordinarie årsmöten, för Södertörn är den den 7/2 2019 och för Svartlösa-Öknebo är det den 6/2 2019.
  • Mötet avslutades med ett pass kring medlemsvård och hur vi bibehåller och ökar engagemang inom föreningens olika verksamheter.

Tack för givande diskussioner och nya tankar!

Styrelsen FRO Stockholm

Nytt amatörband från den 1:a november


Några har kanske missat att vi fått ett nytt reguljärt amatörband på
5 MHz25 MHz den 1 november, när den nya föreskriften trädde i kraft. Tidigare har olika varianter av tillfälliga tillstånd kunnat sökas, men nu är bandet alltså fritt för alla svenska radioamatörer att använda utan särskilt tillstånd.

Bandgränserna är 5351,5 respektive 5366,5 kHz och maximal tillåten effekt är begränsad till 15 watt EIRP. Det innebär att hänsyn måste tas till antennens eventuella riktverkan. En typisk halvvågsdipol har en antennvinst på drygt 2 dB relativt en teoretiskt perfekt rundstrålande antenn, och sändarens uteffekt måste alltså reduceras i motsvarande grad om man använder en halvvågsdipol. Å andra sidan kanske en tillräckligt dålig matarledning mellan sändare och antenn har en förlust som uppväger antennvinsten.

Enligt IARU Region 1 bandplan rekommenderas att ring-QSO och långpratare håller sig till 80- respektive 40-metersbanden, eftersom det nya bandet endast är 15 kHz brett. Den svenska versionen av bandplanen är uppdaterad med detta nya 60-metersband. Du hittar den här: http://www.ssa.se/hf2/bandplaner/

Bandet är delat med andra tjänster. Det kan alltså förekomma icke-amatörtrafik som inte får störas. Tidigare var det tillåtet att kontakta icke-amatörer med experimenttillstånd, men sådana tillstånd utfärdas enligt PTS inte längre.

På morgonen den 1 november kunde många välkända svenska amatörer höras på bandet. Vågutbredningen på 5 MHz verkar lämpa sig väl för kontakter inom vårt avlånga land, stationer på avstånd mellan 90 och 900 km hördes med goda signalstyrkor hos undertecknad.

SM5PHU Jonas
 

Radiobulletiner

Här publiceras FRO Stockholms lokalbulletiner. "Bullarna" sänds även måndagkvällar klockan 2130 lokal tid över repeater RV48 på 145,600/145,000 MHz samt parallellt över repeater RU392 på 434,900/432,900 MHz där repeatern har signalen SL0ZS/R, och enligt gamla systemet är frekvenserna R0 respektive RU12. Bidrag tas emot som e-post till info-stockholm@fro.se och givetvis kan bidrag även lämnas direkt när nätet körs. Redaktör och radiooperatör för kvällens bulletin är (eller brukar vara) Jan, SM0WHH.

Utbildning

 

Hej Alla 

Nu finns det möjligheter för dig som vill lära dig telegrafi. Under hösten och vintern varje måndag från och med den 5 november till den 17 december, lära sig telegrafi. För den som har tid och möjlighet finns det möjligt att komma till förbundslokalen från kl 09,00 och fram till kl 21,00 att lära/träna telegrafi.

Under hösten kommer det också finns möjlighet att bli radioamatör, då vi försöker med en amatörutbildning där ni får möjlighet att lära Er grunderna och därefter avlägga prov för att erhålla ett certifikat som ger er tillstånd att sända på amatörradiobanden. Vi startar kl 18,30 och håller på fram till 21,00. Första kvällen är den 7:e november och den sista för hösten/vintern är den 19:e december. Denna utbildning är öppen för alla som vill bli radioamatör och man behöver INTE vara medlem i FRO.

Vidare under hösten så kommer vi att hålla en introduktionsutbildning för våra nya medlemmar och här finns det 5 tillfällen att deltaga på, första tillfället är den 3:e november och sedan den 10:e november samt den 1:a december, 8:e december och sist den 15:e december. Alla dagarna är Lördagar och Vi startar kl 09,00 och håller på till kl 15,00. Lunch och fika ingår.

Samtliga utbildningar går i vår lokal i Grimsta, Silversmedsplan 36 (ingång ifrån gaveln) 

FRO Stockholm hälsar alla välkommna!

 

Förbundsordförande
Preben Sörensen

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök