Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Våra aktuella sambandsuppdrag, anmälan mm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Var och en har eget ansvar att kolla ev. uppdrag. Klicka på bå texten nedan eller "Sambandsuppdrag" i kolumnen till vänster. Där finns beskrivning av gången efter anmälan samt mer info om uppdraget.
Anmälan görs tillanmalan@grimsta.fro.se, på rubrikraden uppger du vilket uppdrag du vill delta i.

För att ge sambandsledare planeringstid kan anmälan stängas 1-2 dagar innan.

OBS ATT EVENTEN LÄGGS I KRONOLOGISK ORDNING även om event längre fram publicerats tidigare.

>  Sambandsuppdrag - radio: HALLOWEEN-PARAD I STOCKHOLM Lördag 2 november

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25manna, orientering i Haninge, 12-13 oktober

25m3För ett år sedan när vi packade ihop 2018 års 25manna kom frågan om vi kunde ställa upp med sambandet i år igen. Efter möten och funderande så var arrangören och vi överens och planeringen började. Vår sambandsledare Anders, tillsammans med teknikgurun Harald började smida planer och med ca en månad kvar till tävlingshelgen så var den lagd.

Sju nät skulle behövas, det blev tre DMR repeaternät, två analoga repeaternät och två analoga simplex samt ett internt nät för oss FROare. 60-70 radio behövde arrangören Haninge SOK och OK Ravinen för att klara sitt i skogen.

Veckan före var det rekognosering av repeaterplats, den hittades vid brukshundsklubben som vi kunde få både plats och el av, då de sponsrade arrangörsklubbarna med bevakning om nätterna. När fredagen kom så var det uppsättning av repeater som Harald och Hans ombesörjde25m6.

 Nere på tävlingsområdet byggs sambandsplatsen upp av Anders, Dag, Patrik och undertecknad. Det var tidig start på lördagen, 05:00 kom första av arrangörens folk och kvitterade ut sina radiostationer. På lördagen hade vi bemannat sambandscentralen med 2 signalister hela tiden. På plats från FRO var Anders, Stefan, Jan N, Jan P, Rikard J och bevakade radiotrafiken, repeatern bevakades av Hans och Harald. Näten "monitorerandes" så vi visste att allt fungerade. Vi ansvarade också för tävlingens mobiltelefon dit alla som fick problem i skogen kunde ringa men även tävlingens eget folk som ropade in olika problem som ex. vis kontroller på fel plats och sjukdomsfall där vi tog hand om dessa och skickar ut rätt resurser.

Vi hade sjukvården och SAR Sweden stående som granne, med hjälp av 4-hjulingar kunde snabbt undsättning dirigeras. Det var allt från fulla soptunnor till löpare med problem. Och lördagen bjöd på alla dessa problem. 10000 löpare i skogen så allt från skrapsår, bruten fot till skarpt hjärtlarm fick vi ta hand om.

25m4När natten mot söndag närmade sig så kom lugnet åter en stund och undertecknad kröp åter ner i sovsäcken i sambandsvagnen då även söndagen bjöd på tidig start.

Söndagens tävlingar var lite mindre med ca 3500 löpare ute i skogen. För oss i sambandscentralen blev detta en mycket lugnare dag utan några större händelser och med det chans att prova arrangörens utmärkta mat. Mycket tid gick för att hjälpa till med logistiken att riva ner tävlingsområdet del för del när tävlingarna avslutades. 25m5

Vid 16:30 tiden så kom beslutet om att vi kunde riva de flesta näten. Facit av helgen är en mycket nöjd arrangör och några rätt trötta slitna FROare som nu siktar mot nya uppdrag och inte minst mot 25manna orienteringen 2020!

 

 

Vid tangentbordet och bakom kameran; Stefan Foppa Forsberg FRO 44069

Inbjudan att lyssna på nya Hemvärnschefen Stefan Sandborg

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) bjuder tillsammans med Stockholms Flyglottakår in till

Rikshemvärnschef Stefan Sandborg  berättar om sin syn på hemvärnet i dag och i morgon samt om hur han ser på behovet av och samarbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna.

Tid: Tisdagen den 12 november kl. 18.00. Kaffe/te och smörgås serveras från kl.17.30.

Du som anmält dig men uteblir eller avbokar senare än den 7 november kommer att debiteras för kaffe/te och smörgås i efterskott.

Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm

Anmälan: Senast den 6 november till stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se

OBS: Anmäl vilken frivilligorganisation/kår du tillhör samt specialkost.

Samband Rally, "Fönstersprinten" Rimbo

rally2

 

Idag söndag 29/9 var vi ute på sambandsuppdrag för en rallytävling, en s.k. sprint, vilket innebär att man kör en sträcka flera gånger, i detta fall tre!
Arrangör är Rimbo Motorklubb, RiMo, klubben som Björn Waldegård körde för.

Dagen hade samlat ett sjuttiotal starter i olika klasser så det var att förbereda sig på ett par radiotimmar i LC.

Vår uppgift var säkerhetssamband samt tidsrapportering.


Vi testkörde DMR, vilket utföll och fungerade alldeles lysande, operatörerna på fältet lovordade det klara och tydliga ljudet.

Vi hade en analog kanal som backup, det konstaterades efter några provanrop att det var en himmelsvid skillnad mellan  systemen...
Vi började med antenn- och radioriggning vid åttasnåret, tre varv och åtta timmar senare kunde vi börja avrustningen efter en lyckad dag utan incidenter, förutom ett par rent bilmekaniska. Vi tackar åter MK RiMo för förtroendet, vi har haft dem som uppdragsgivare i en väldigt massa år nu och tydligen gör vi ett bra jobb...

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.

Skärmavbild 2019 09 29 kl. 15.47.07
Använder du kanske redan eller vill du använda dig av krypterad epost ?
Vi har tidigare sagt att vanlig (okrypterad) epost är lite som att skicka vykort. "Alla" kan läsa texten och se avsändaren och mottagren.

IX arrangerar GnuPG nyckelsigneringsträffar.
Använder du OpenPGP-kompatibel programvara, exempelvis GnuPG, för att kryptera och/eller signera mejl och filer eller är du intresserad av kryptering i allmänhet? Kvarvarande träffar under 2019: 14:e oktober samt 2:e december.

Vi (IX) håller till i UFS lokal på Polhemsgatan 38 på Kungsholmen. Signeringen kör vi kl 19:00, men vi finns på plats från kl 17:30 om du vill ha hjälp med att komma igång med kryptering eller om du bara vill umgås. Om ytterdörren inte är uppställd så slå en signal till 08-107700 så kommer vi och öppnar. Mer information hittar du på https://ix.ufs.se/. För att underlätta signeringen är det bra om du har med dig lappar med information om din nyckel inklusive nyckelns fingeravtryck utskrivet på lappar som du kan dela med dig av.

Välkomna!

Vill du veta mera om PGP, en av teknikerna för att kryptera epost så lyssna på klippet nedan 

https://hwcdn.libsyn.com/p/f/7/7/f77af979db51ad3a/bsp_s01e034.mp3?c_id=51859793&forcedn=attachment&cs_id=51859793&expiration=1569272134&hwt=9d9bdb3183f71beebfb1687545070f92

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök