Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Nytt amatörband från den 1:a november


Några har kanske missat att vi fått ett nytt reguljärt amatörband på
5 MHz25 MHz den 1 november, när den nya föreskriften trädde i kraft. Tidigare har olika varianter av tillfälliga tillstånd kunnat sökas, men nu är bandet alltså fritt för alla svenska radioamatörer att använda utan särskilt tillstånd.

Bandgränserna är 5351,5 respektive 5366,5 kHz och maximal tillåten effekt är begränsad till 15 watt EIRP. Det innebär att hänsyn måste tas till antennens eventuella riktverkan. En typisk halvvågsdipol har en antennvinst på drygt 2 dB relativt en teoretiskt perfekt rundstrålande antenn, och sändarens uteffekt måste alltså reduceras i motsvarande grad om man använder en halvvågsdipol. Å andra sidan kanske en tillräckligt dålig matarledning mellan sändare och antenn har en förlust som uppväger antennvinsten.

Enligt IARU Region 1 bandplan rekommenderas att ring-QSO och långpratare håller sig till 80- respektive 40-metersbanden, eftersom det nya bandet endast är 15 kHz brett. Den svenska versionen av bandplanen är uppdaterad med detta nya 60-metersband. Du hittar den här: http://www.ssa.se/hf2/bandplaner/

Bandet är delat med andra tjänster. Det kan alltså förekomma icke-amatörtrafik som inte får störas. Tidigare var det tillåtet att kontakta icke-amatörer med experimenttillstånd, men sådana tillstånd utfärdas enligt PTS inte längre.

På morgonen den 1 november kunde många välkända svenska amatörer höras på bandet. Vågutbredningen på 5 MHz verkar lämpa sig väl för kontakter inom vårt avlånga land, stationer på avstånd mellan 90 och 900 km hördes med goda signalstyrkor hos undertecknad.

SM5PHU Jonas
 

Radiobulletiner

Här nedan publiceras FRO Stockholms lokalbulletiner. Vi visar de 20:e senaste bullarna. "Bullarna" sänds även måndagkvällar klockan 2130 lokal tid över repeater RV48 på 145,600/145,000 MHz samt parallellt över repeater RU392 på 434,900/432,900 MHz där repeatern har signalen SL0ZS/R, och enligt gamla systemet är frekvenserna R0 respektive RU12. Bidrag tas emot som e-post till sm0whh@fro.se och givetvis kan bidrag även lämnas direkt när nätet körs. Redaktör och radiooperatör för kvällens bulletin är (eller brukar vara) Jan, SM0WHH.

Utbildning

 

Hej Alla 

Nu finns det möjligheter för dig som vill lära dig telegrafi. Under hösten och vintern varje måndag från och med den 5 november till den 17 december, lära sig telegrafi. För den som har tid och möjlighet finns det möjligt att komma till förbundslokalen från kl 09,00 och fram till kl 21,00 att lära/träna telegrafi.

Under hösten kommer det också finns möjlighet att bli radioamatör, då vi försöker med en amatörutbildning där ni får möjlighet att lära Er grunderna och därefter avlägga prov för att erhålla ett certifikat som ger er tillstånd att sända på amatörradiobanden. Vi startar kl 18,30 och håller på fram till 21,00. Första kvällen är den 7:e november och den sista för hösten/vintern är den 19:e december. Denna utbildning är öppen för alla som vill bli radioamatör och man behöver INTE vara medlem i FRO.

Vidare under hösten så kommer vi att hålla en introduktionsutbildning för våra nya medlemmar och här finns det 5 tillfällen att deltaga på, första tillfället är den 3:e november och sedan den 10:e november samt den 1:a december, 8:e december och sist den 15:e december. Alla dagarna är Lördagar och Vi startar kl 09,00 och håller på till kl 15,00. Lunch och fika ingår.

Samtliga utbildningar går i vår lokal i Grimsta, Silversmedsplan 36 (ingång ifrån gaveln) 

FRO Stockholm hälsar alla välkommna!

 

Förbundsordförande
Preben Sörensen

Hjälp Valberedningen

Hjälp vår valberedning !

Nu drar vi i valberedningen igång vårt arbete med att få tag på lämpliga kandidater till styrelse valboch andra funktionärer inför nästa årsmöte. Det lär som vanligt bli ett digert arbete och vi vill gärna ha hjälp med förslag från alla medlemmar i förbundet.

Först en kort presentation av oss: Jag heter Anders Törnkvist och har amatörradiosignalen SM0ORB, jag har varit med i FRO sedan 2004 och sitter för närvarande som sekreterare i avd. Svartlösa-Öknebo. Till min hjälp har jag Jan Nilsson SM0UIE som under en längre tid verkat inom förbundet såväl Info från valberedningen för förbund 44 - Stockholm som avd. Svartlösa-Öknebo där han för närvarande sitter som kassör. Jag har också hjälp av Örjan Lindblom SA0AKN som var med i valberedningen förra året och således kan hjälpa till med sin erfarenhet.

För att underlätta så har vi lagt upp en egen maillista: valber-sthlm@fro.se , hit kan ni skicka förslag och synpunkter. Det som skickas till listan går endast till medarbetarna i valberedningen, inte till nuvarande styrelse eller andra inom eller utanför FRO. Anders Törnkvist

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök