Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Ny styrelse för FRO Stockholm

FRO Stockhiolm's stämma har vid ordinarie stämma valt nedanstående funktionärer för FRO Stockholm för verksamhetsåret 2019.

Ordförande                       Preben Sörensen

Vice ordförande                Anders Eltvik

Sekreterare                      Nils Kihlström

Kassör                             Hans Gejdebäck

Ledamot                          Rikard Johnels

Ledamot                          Stefan Forsberg

Ledamot                          Vakant

Ersättare                          Peter Wolf

Ersättare                          Dmitri Zernov

Påminnelse om dina uppgifters synlighet i e-post katalogen

Det är inte alla medlemmar som har godkänt att deras kontaktuppgifter får synas i e-postkatalogen på hemsidan. Detta är ju nytt i och med GDPR, och just nu är det svårt att få tag på medlemmar t.ex. för akuta uppdrag. Se till att du är "synlig", det är endast inloggade medlemmar som har tillgång till e-postkatalogen. Gå in på Min profil här till vänster och gör dig synlig så att vi kan hitta dig när vi behöver dig. Naturligtvis bestämmer du själv om du vill vara synlig för övriga medlemmar eller inte, men vi tror att många helt enkelt har missat att godkänna detta.

FRO Södertörn

FRO Södertörn lägger ner sin verksamhet och alla medlemmar som har en anknytning till FRO Södertörn kommer att flyttas till valfri avdelning som passar bäst. Vi beklagar att det inte finns tillräcklig med underlag för att kunna bilda en styrelse som kan driva medlemmarnas intressen vidare inom FRO Södertörn.

Förbundsordförande
Preben Sörensen

Telegrafiträning

Tgf

Jag kommer att fortsätta med möjligheten till träning i telegrafi i vår lokal i Grimsta. Tiden är samma tider som öppet hus har och det är bara att komma till lokalen så kör vi tuffanläggningen som vi har i lokalen. Det finns också möjlighet att på ett par datorer köra träning på telegrafi. Amatörradiokursen är tyvärr avslutat då deltagarna fick privata hinder.
Tider: öppet hus och telegrafiträning är mellan 09,00 – 21,00 varje måndag fram till och med den 17 juni 2019.

Dagar som är stängda är den 22 april (annandag påsk) och från 19 juni till och med den 17 augusti under den tiden förgår endast intern verksamhet bland annat sambandsuppdrag som kan behöva personal. Detta finns att läsa om på vår hemsida samt på grimsta webben.

Förbundsordförande
Preben Sörensen.

Öppet hus Grimsta

Hej !macka grimsta

Vi fortsätter med öppet hus i våra lokaler i Grimsta under våren 2019 fram till och med 17 juni. Lokalen är öppet mellan 09,00 – 21,00. Där finns möjlighet att träna på telegrafi för den som önskar det finns också möjlighet att få hjälp med programering av radiostationer under förmiddagen för den som önskar (anmäl innan om vilken radio det gäller), eller du kanske vill prata en stund, läsa en tidning eller dricka en kopp kaffe med en leverpastejmacka till. Ibland så finns det också möjlighet att få träffa personer ur förbundsstyrelsen.
Välkommen att besöka oss.

PS: (Kan var stängd mellan 12,00 – 13,00 för lunch)

Förbundsordförande
Preben Sörensen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök