Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Migrering till nya webben

Förbunden har fått tillgång till den nya sidan och vi arbetar på att överföra infon från denna web till den.

https://www.fro.se/association/fro-stockholm/

Det är inte gjort i en handvändning så under en övergångsperiod kan samma info finnas på båda ställen. En hel del kommer bara att synas om man är inloggad, iaf i början. Vi jobbar på att få så mycket som möjligt synligt.

sthlmFör att logga in, gå till sidan, länken ovan. Klicka på Logga in på det blåa fältet upptill (se bilden). Följ instruktionerna.

OBS Eftersom vi (= förbundet) inte "äger" systemet och inte har tekniska bakgrunden så kan vi inte ha support om ex.vis inlogg inte funkar. Man kan vända sig till centralkansliet på fro@fro.se 

Vi är några som jobbar på det, så ha tålamod!

Om info inte är kvar på denna sida kommer det att anges var den finns.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök