Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Välkommen till FRO Stockholm

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.FRO finns över hela landet och har en organisationen vars bas är självständiga regionala och lokala föreningar. Vi kallar dessaför förbund respektive avdelningar.

FRO Stockholm är ett av dessa förbund. Vårt geografiska verksamhetsområde sammanfaller med Stockholms län. Förbundet har lokala avdelningar som geogrfiskt omfattar området ifrån Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder och Nykvarn i väster. Medlemmar som har lämpliga kunskaper i sambandstjänst eller är beredd att delta i anpassad utbildning, kan teckna avtal för tjänstgöring i kris och krig, hjälpa till vid skallgång, skogsbränder,naturkatastrofer och andra situationer i fred, räddningstjänst eller andra samhällsfunktioner behöver ett förstärkt samband.

Vårt förbund har, tillsammans med våra grannförbund, ett särskilt ansvar för rekrytering av frivilliga till en sambandsenhet som etableras med utgångslokalisering till Enköping. Skapandet av denna grundas ursprungligen på ett uppdrag från Myndigheten för  samhällsskydd och beredskap (MSB), men inriktningen är numera att ansvaret bör ligga på länsstyrelsen.

Utöver uppdraget rörande sambandsenheten, kvarstår vårt tidigare uppdrag för Försvarsmakten, där vi har bemanningsansvar för i första hand tretton befattningar i 6 hemvärnsbataljoner. Det avser ledningssystembefäl, chef och ställföreträdande chef för sambandsgrupp, sambandstekniker och signalister. 

Alla som är bosatta i Sverige kan bli medlemmar i FRO - män, kvinnor, ungdomar och barn.  
För avtalsbefattningar i Försvarsmakten krävs dock svenskt medborgarskap och att man uppnått 18 års ålder
.

Grimsta

mids2Hej Alla

Vi skriver nu den 23 juni, dagen innan midsommarafton och vi har nu reducerat vårt arbete i och omkring Lokalen i Grimsta. Vi kommer under vissa dagar att finns på Grimsta främst teknikgruppen ifall vi skulle få problem med någon av våra repeater.

Den 12 juni så avslutade vi till stor del vårens aktiviteter och håller nu sommarlov, jag hade sista dagen på Grimsta för våren den 14 juni och vi höll konstituerande styrelsemöte via webben på kvällen den 14:e.

Uppstart för hösten blir omkring den 16 augusti med öppet hus vi kommer att rulla på med öppet hus fram till juluppehållet runt lucia, Någon annan får ta öppethus vecka 35 då jag under den vecka befinner mig i Dalarna. Under hösten så vill jag också få till en funktionärskurs för styrelsemedlemmarna i förbundet och från avdelningarna mera om detta kommer senare.

Ha en riktig trevlig sommar samman med familjen så ses och hörs vi i höst.mids3

Förbundsordförande
FRO Stockholm

Preben Sörensen

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök