Samarbete med andra organisationer och föreningar

FRO Stockholm hjälper andra organisationer med Lednings- och Sambandsstöd samt samarbetar med bl a tillträde till varandras föreläsningar.

För närvarande samverkar vi med: