Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

Samhällets krisberedskap

Basradionät

FRO Stockholm stöder det civila samhället i Stockholms Län genom att erbjuda Länsstyrelsen och länets 26 kommuner tillgång till vårt basradionät som med repetrar täcker hela länet. Vi kör på egna frekvenser med egen utrustning och kan erbjuda lån av många handapparater och annan radioutrustning vid kris.

Stöd till kommuner

För de kommuner som har avtal med FRO Stockholm finns en FROare som kommunansvarig och håller kontakten med kommunens säkerhetsansvarige. Vi har även ett samarbete med lokal Civilförsvarsförening som rekryterar och utbildar Frivilliga Resurs Grupper (FRG) åt kommuner.

MOLOS

molosvagnFör Svenska Kraftnäts räkning har vi en sk MOLOS-vagn i beredskap med utbildad besättning. MOLOS står för Mobilt lednings- och sambandsystem för kommunikation.

En MOLOS-vagn är en bandvagn med en komplett liten sambandscentral med utrustning för RAKEL och andra radiosystem, mobiltelefoni ombord och har med sig eget elverk och höga radiomaster.

Vagnen kan användas vid större elavbrott och andra kriser där mobiltelefoni och annan kommunikation slås ut.

Läs mer om MOLOS hos Svenska Kraftnät.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök