Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Kurs på FROs Sambandsvagn

Följande utbildningar är planerade under våren 2016 för att vi skall bli mer familjära och bättre kunna hantera våra olika typer av radioutrustningar och övrig materiel som vi använder. Som t.ex. Sambandsvagnen, DHLR, Civil Signalering, Ljud.

Vi skulle vara tacksam om anmäler ditt deltagande till de olika kurserna så att vi kan fixa lite kaffe/tee med enkelt tilltugg.

 

Söndag den 28 februari kl.10.00 – ca 15.00

 1

Plats: Girovägen i Veddesta
Genomgång av sambandsvagnens utrustning av radiosystem, antenner m.m.
Sista anmälningsdag tisdag den 23 februari 2016


Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se. Märk din anmälan med  "vagn"

Ljudutbildning

Vi skulle vara tacksam om anmäler ditt deltagande till de olika kurserna så att vi kan fixa lite kaffe/tee med enkelt tilltugg.

Datum: lördag den 12 mars 2016 kl.09.00 – 15.00 Plats: Toppvägen 24 (ingång på gaveln) Tumba. Vi inbjuder till utbildning och användning av Mixer, länkradio och ”skogsradion” samt inkoppling av utrustningen till Aktiva högtalare.

2

Sista anmälningsdag måndag den 7 mars 2016. Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se märk din anmälan med "ljud"

Kurs i DHLR

Följande utbildningar är planerade under våren 2016 för att vi skall bli mer familjära och bättre kunna hantera våra olika typer av radioutrustningar och övrig materiel som vi använder. Som t.ex. Sambandsvagnen, DHLR, Civil Signalering, Ljud.

Vi skulle vara tacksam om anmäler ditt deltagande till de olika kurserna så att vi kan fixa lite kaffe/tee med enkelt tilltugg.

3

Torsdag den 17 mars kl.18.00 – ca 21.00.


Plats: Silversmedsplan 36 Grimsta
Genomgång av DHLR. Hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare
Sista anmälningsdag måndag den 14 mars 2016


Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se märk din anmälan med "DHLR-1"

Kurs i DHLR-2

Vi skulle vara tacksam om anmäler ditt deltagande till de olika kurserna så att vi kan fixa lite kaffe/tee med enkelt tilltugg.

3

Torsdag den 14 april kl.18.00 – ca 21.00. Plats: Silversmedsplan 36 Grimsta. Genomgång av DHLR. Hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare

Sista anmälningsdag måndag den 11 april 2016. Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se märk din anmälan med "DHLR-2"

Civil signalering-del2

Vi skulle vara tacksam om anmäler ditt deltagande till de olika kurserna så att vi kan fixa lite kaffe/tee med enkelt tilltugg.

4

Lördag den 16 april kl.09.00 – ca 15.00. Plats: Silversmedsplan 36 (kortsidan) Grimsta. Kursen är en fortsättningskurs från grundkursen och kommer att omfatta nomenklaturen och hur man använder den i praktiskt radiosamband. Huvuddelen av tiden kommer att inriktas på praktisk användning av våra signalmetoder. En del utomhusaktiviteter kan förekomma.

Kursen är gratis för medlemmar i FRO och andra frivilligorganisationer, MEN du får själv betala för din lunch! Sista anmälningsdag måndag den 11 april 2016 Anmälan via e-post till anmalan@grimsta.fro.se märk din anmälan med "civil"

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök