Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Radiokommunikation under vatten.

Föredrag av Martin Quensel
 
Radiokommunikation för grottdykning.
Grottdykaren Martin berättar om grottdykning och de problem med undervattenskommunikation man har vid denna typ av av avancerad dykning, samt hur man har löst detta i Sala Silvergruva.
 
26 Oktober 2017 kl 18:30, anmälan till anmalan@grimsta.fro.se
 
 

Repetitionskurs i Rakel för dig som tillhör en sambandsenhet

Eftersom övningar och repetitionstillfällen inte är så många för er som har avtal i en civil sambandsenhet,  har ni här en chans att känna er säkrare i er uppgift. Kursen innehåller repetition och träning på handhavande av Rakel,  information om Rakel-nätet, men också repetition av kart- och stabstjänst. 

Ansökan sker i Utbildningskatalogen.

Sista dag för ansökan är 1 november. Kursen går på hotell Stinsen i Hallsberg under tiden 10 nov (kl 20.00) till 12 nov (kl 15.00).

Inbjudan till Stockholm Norra Signalungdom

Signalungdomen kommer till Stockholm!

Alla mellan 15 och 19 år boende inom räckhåll från Sollentuna kommun har nu möjlighet att delta i regelbundna aktiviteter som kommer anordnas på tisdagskvällar av FRO Stockholm Norra.

Vi startar snart, läs mer i inbjudan nedan!

1 02 256

 Anmälan sker till Dmitri Zernov, avd. Stockholm Norra på telefon 073-2619335

 Följ ungdomsverksamheten i Stockholm Norra på Facebook.

Mer information

Läs mer inom teknik, militärt, krishantering, FRO mm

 veckobrev

Veckobrevet

En kort sammanställning av vad FRO Stockholm med samarbetspartners kan erbjuda i närtid. Veckobrevet skickas ut per epost till dom er som prenumurerar.

Klicka på bilden och läs den även här.

 w32e

Radiobulletinen

Varje måndagskväll kl 21.30 sänds en bulletin på R!2 (434,900/432,900 MHz) och R0 (145,600/145,000 MHz) repeatrarna

Klicka på bilden och läs den även här

 hvloga

Försvarsinformation

Via vår Grimstaserver hämtas aktuell information från Försvarsmakten men även anna militär information utifrån

Klicka på bilden och läs

 msblogo

Krisinformation

Från MSB kan du här läsa om aktuells kriser i Sverige

Klicka på bilden för att läsa

 frologo

FRO centralt

Klicka på bilden för att läsa aktuella artiklar centralt, centrala kurser och aktiviteter i hela landet

GRIMSTA

Aktuellt från vår Grimstaserver

Här sammanställer vi smått och gott från andra källor om teknik, radio, militärt mm som vi tror intresserar dig. Informationen uppdateras löpande

Klicka på bilden och läs mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök