Frivilliga Radioorganisationen

FRO Stockholm

siluettsth600ny

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade.
Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. FRO Stockholm bemannar Hemvärnet med sambandsbefattningar inom Livgardesgruppen och Södertörnsgruppen. Inom samhällets krisberedskap erbjuder vi bl a våra 26 kommuner och Länsstyrelsen tillgång till ett länstäckande sambandsnät med egen utrustning på egna frekvenser. Vi har även en MOLOS bandvagn med utbildad besättning i beredskap.

 

Den farliga strålningen från öster

Torsdagen den 8 december 2017 kl. 1800 är det en programkväll.  Föredraget är kallat ”Den farliga strålningen från öster”. Vi håller till i våra lokaler i Grimsta, Vällingby.

Föredragshållare är Joakim von Braun,  författare, specialiserad på IT-säkerhet och underrättelseverksamhet. Han har arbetat åt den svenska Säkerhetspolisen och åt den militära underrättelsetjänsten IB.

Ryssland har ökat sin budget för krigsmakten med över 500 procent det senaste decenniet. Övningstakten är mer än den dubbla jämfört med Sovjetunionens mest aktiva år. Cirka 85 procent av alla vapen och all utrustning förväntas vara utbytt till 2020.

Vad betyder allt detta? Är det bara ett sätt för Moskva att visa musklerna och återta en plats på den internationella arenan? Vill Ryssland bygga en nation med Sovjets yttre gränser? Planerar Kreml för ett tredje världskrig?

Områden som telekrigföring, cyberkrigföring, signalspaning och andra har tillställts stora resurser sedan millennieskiftet. Hur ser den nya bilden ut?

Jocke har med sin senaste bok, ”Ryska elitförband och specialvapen”, som han säljer denna kväll med en dedikation till specialpriset 250 kr.

Föranmälan till anmalan@grimsta.fro.se  där du anger namn och mobilnummer Begränsat antal platser.

 


Styrelsemöte

anropssignaler

Igår 17 oktober hade förbundsstyrelsen möte.

Styrelsens sammansättning, två ledamöter lämnar

Till gårdagens styrelsemöte hade sekreterare Preben Sörensson meddelat att även han lämnar styrelsen, som skäl angavs annan styrelseledamots ageranden, vilka även dessa avhandlades med berörd ledamot under mötet.

Ledamöten Elisabet Olsson har också nyligen meddelat att hon lämnar styrelsen med omedelbar verkan och deltog inte i gårdagens möte.

Som styrelsens tillförordnade ordförande tycker jag naturligtvis att det är beklagligt att tre ledamöter har lämnat styrelsen under kort tid. Tack till Jan Nilsson som kunde ställa upp som sekreterare under mötet.

Jag hade till mötet föreslagit att förbundet skulle ordna en extrastämma, med syfte att fyllnadsvälja ledamöter till styrelsen. En extrastämma kräver en skriftlig kallelse tre veckor innan mötet och valberedningen ska hinna ta fram ett förslag på ledamöter att välja in. Extrastämman skulle då behöva ske i andra halvan av nomber, och valberedningen skulle få ett nästan omöjligt uppdrag.

Årsstämma tisdagen 24 januari

Som en lösning beslutades den ordinarie stämman skulle läggas så tidigt som möjligt, och datumet vi bestämde är redan tisdagen 24 januari. Anledningen till denna ovanligt tidiga stämma är alltså att minimera tiden vi går med en alltför liten styrelse.

Under mötet rapporterades bland annat ekonomi, sambandsverksamheten och de aktiviteter främst Rickard, Farouk och Linus hållit i rörande hemvärnet. Farouk har identiferat tre viktiga punkter i hur vi på ett bra sätt ska kunna arbeta vidare med rekrytering av signalister, bland annat genom att försöka delta i de personalplaneringsaktivteter som genomförs med hemvärnet.

Kurser

Under hösten kommer en kurs i Rakel att genomföras. Den är i avsedd för den som är placerade som kommunsignalist eller kommer bli placerad. Kursen är en tvådagarskurs, och sägs vara ganska intensiv.

Nu på lördag går en introduktionskurs i "FRO-kunskap". Jan Nilsson, Linus Ericsson och Harald Söderström håller i olika moment under dagen. Det är inte för sent att anmäla sig. anmalan@grimsta.fro.se

Den 5 november kommer en funktionärskurs för personer med poster i avdelningsstyrelser, att hållas för FRO Stockholm. Kursen kommer att hållas i centrala Stockholm och hålls av FRO:s generalsekreterare Kent Ahlqvist. Anmälan till linus.ericsson@fro.se.

Finns det någon särskild kurs du skulle vilja gå eller rent av hålla i? Kontakta stockholm@fro.se!

Anropssignaler åt alla, snart!

Bland annat nystartade FRO Södertörn undrat vilka anropssignaler vi ska använda inom förbundet. Beskeden har varit lite oklara, och det har lett till en hel del frustration och konflikter (även inom styrelsen). Det är därför med ganska stor lättnad jag vill meddela att några i förbundet arbetar hårt för att komma fram till en lösning. Dels byggs det upp allmänna nät för medlemmar med olika tekniker, bland annat DMR och men också analoga repeaternät på olika frekvenser. Det finns även talgrupper i FRO Stockholms namn på den kommersiella lösningen ORBIGO. Det pågår liknande experiment med ORBIGO inom FRO Södertörn. Tekniken i all ära, men det centrala är ju principen för anropssignalerna.

I korthet kommer alla medlemmar som vill ha kunna få en femställig signal, som börjar med förbundssiffrorna 44 (eller hur, Hasse och Harald?). Dessa kommer man kunna använda i de allmänna näten efter behag. Det finns även tekniska detaljer i nummerplaner för DMR och Orbigo som ska standardiseras. Det viktiga är att alla medlemmar som vill ska kunna ha en signal. Just nu är vi 566 medlemmar, så signalerna kommer bedömt att räcka åtminstone verksamhetsåret ut...Jag ber att få återkomma så fort vi vet hur allt ska gå till så att allt blir hyffsat rätt från början. Tack för ert tålamod, alla inblandade.

Västkust-DMR fast på ostkusten

Kostnaden för repeatar och handapparater sjunker stadigt och vi har alla möjligheter att bygga upp allmänna nät som alla medlemmar har tillgång till. Det finns redan ett FRO-nät längs med västkusten, som FRO-förbunden byggt upp tillsammans. Nätet sträcker sig från Malmö och upp längs kusten en god bit förbi Göteborg och i och med DMR-tekniken kan man nå enskilda individer i hela nätet. Motsvarande nätuppbyggnad planeras förstås på vår sida landet!

Egna anropssignaler inom avdelningen

Har man inom en avdelning något eget nät som ett experiment, går det utmärkt att komma överens om anropssignaler själva - se till att utse någon att ta hand om dokumentet (och använd till exempel ett Google Spreadsheet som alla kan titta i och kommentera) och sätt igång.

För de gemensamma satsningarna är det ju bra att vi gör så rätt som möjligt från början, i synnerhet om nätet är rikstäckande.

Något om Basradionätet

Bland annat jag själv har undrat lite om anropssignalerna på formen FROXX där XX är två siffror. Dessa signaler används i det basradionät/reservsambandsnät som vi sköter för de kommuner som har avtal med oss. Dessa nät är konstruerade för att vara mycket driftsäkra och står redo att tas i bruk med kort varsel. Det används ofta för kommunens övningar inför dessa kriser. På kvällar och helger kan sambandsgruppen vi få disponera näten för uppdragssamband efter samråd med de ordinarie brukarna av näten.

Det skulle kunna tyckas som en "no-brainer" att låta medlemmar använda dessa nät när det inte är kris, men det finns vissa avtalsmässiga, och praktiska hinder och ägarförhållanden som gör att detta inte är möjligt.

Förbundet har helt enkelt några verksamheter av olika karaktär och de måste ibland hållas åtskiljda. Det kommer att finnas möjligheter att engagera sig som signalist och annat i den civila krisberedskapen på olika sätt framöver. Och sambandsgruppen behöver också ofta hjälp inför evenemangen.

(Mer om allmänna nät och lite om basradionätet av Harald nu på lördag på introduktionskursen 22 oktober, anmalan@grimsta.fro.se).

Aktiviteter

Vi närmar oss 600 medlemmar, men det är ju inte radiotekniken ensam som drar oss hit utan att vi får träffa andra som också håller på med intressanta saker. Vi i styrelsen kommer aldrig vara tillräckligt många för att kunna dra runt alla aktiviteter som skulle kunna hända. Det är alltså fritt fram för alla att ordna med en aktivitet, eller kanske ännu hellre delta i någon annans aktivtet. Det behövs såklart inte något styrelsebeslut på aktiviteter men du får gärna be oss lägga till aktiviteten i kalendern om du inte redan har behörighet att lägga in kalenderpunkter. Då kommer vi också passa på att fråga om ni behöver göra utlägg för fika mm.

Linus vill gå på FROmenad, och du?

Själv drömmer jag om att spatsera runt på en FROmenad på någon fin plats, till exempel Södermalm, och prova radiotäckning om man nu har en handapparat, fika lite och ha lite antennsafari. Det vore roligt!

Vill du göra något annat? Maila stockholm@fro.se om du har en aktivitet på lut så ser vi till att annonsera den. På sikt bör vi nog ha en facebookgrupp eller liknande så att åtminstone alla med facebook kan annonsera där. Vad funkar bäst?

Du behövs alltså

Är du intresserad av att bidra till FRO med hela din själ, eller kanske bara något lite? Just nu behöver vi till exempel styrelsekandidater, kontakta valberedningen om du är det minsta intresserad av att ge åtminstone någon liten del av din själ till FRO för en period.

Vi söker också personer som vill delta i något enda arrangemang under året, till exempel kanske en grillkväll på någon strand, en kurs i lödning, kanske en FROmenad, kanske måla en vägg, ett sambandsevent, ett studiebesök, kanske skriva en liten artikel, ge en lagerhylla lite kärlek och omvårdnad eller något annat. Maila stockholm@fro.se - vi svarar på allt. Kolla också i kalendern här bredvid om någon bjudit in till något som låter trevligt!

 

tf förbundsordförande, Linus Ericsson

 

 

Nu startar vi FRO Södertörn!

Bild på Thomas Engström.
Thomas Engström
Ordförande
FRO Södertörn

Thomas Engström, som många FRO:are känner igen sedan tidigare, har tillsammans med såväl FRO:are som andra radiointresserade och nyblivna medlemmar i FRO bestämt sig för att starta en ny avdelning i FRO Stockholm, nämligen FRO Södertörn.

Med bas i Haninge är ambitionen är kunna stödja Haninge kommun med kommunsignalister och stödja de frivilligresurser som finns idag, bland annat FRG Haninge med sambandsresurser. FRO Södertörn är också intressserade av amatörradio, all form av licensfri radiokommunikation samt digital radiokommunikation (i synnerhet DMR) och datakommunikation i allmänhet.

Man har ambitioner att ordna med radiodagar, både för amatörradio, licensfri radio och radionät i FROs regi. Man avser även utbilda signalister.

Thomas hoppas att avdelningen kan stödja FRO Stockholms sambandsverksamhet i vid olika de många event där FRO hjälper till - "vi är ju ett förbund så det är klart vi hjälps åt!".

Snart kommer FRO Södertörn att kunna flytta in i nyrenoverade lokaler som Haninge kommun upplåter. FRO Södertörn kommer att dela lokaler med Stockholm läns Radioamatörer och Thomas, som är djupt engagerad i bägge organisationerna, tycker det är positivt att man kan jobba tätt ihop. Thomas hoppas framför allt att fler sändaramatörer får upp ögonen för FRO:s viktiga verksamhet.

Man har haft ett konstituerande styrelsemöte, och förbundsstyrelsen kommer att ta upp frågan om anslutning på kommande styrelsemöte. En hel del praktiska detaljer återstår och Robert Lind och Linus Ericsson i förbundsstyrelsen kommer hjälpa FRO Södertörn att bli en avdelning i förbundet på ett bra sätt.

Södertörn?

Den inledande ambitionen från FRO Södertörn är att ha ett avdelningsområde från Nynäshamn i söder till Nacka i öster eftersom man har medlemmar i hela detta område, med basen i Haninge. Thomas är dock öppen för viss revidering från förbundsstyrelsens sida i fråga om gränserna - alldeles oavsett var man bor i Stockholmsområdet är det ju lätt att ta sig till den avdelning man helst vill engagera sig i.

Styrelse för FRO Södertörn

Ordförande: Thomas Engström
Vice ordförande: Mikael Eriksson
Sekreterare: Maria Oscarsson
Kassör: Stefan Nilsson
Ledamöter: Jonas Larsson, Sande Lasarov
Suppleanter: Magnus Wiklund

Bli medlem!

Vill du bli medlem i FRO Södertörn? Gå till Bli medlem i FRO och välj förbund FRO Stockholm och ange att du vill bli medlem i avdelningen FRO Södertörn under "övrigt" så löser vi det!

Så snart som möjligt kommer FRO Södertörn få tillgång till hemsida här under fro.se och officiell epost-adress. Under tiden kan intresserade medlemmar delta i FRO Södertörns grupp på facebook

Välkomna, FRO Södertörn! Roligt att ni är intresserade av att utveckla radioverksamheten i Stockholms län!

Hej Hemvärn!

Bild på Rikard Johnels i M90-uniform och basker.
Rikard Johnels
Samordnare hemvärn
FRO Stockholm

Förbundsstyrelsen kommer under hösten att kontakta samtliga bataljoner och andra enheter i Stockholms län där vi har rekryteringsansvar för signalister med flera tjänster.

Säg hej!

Är du signalist eller annat inom hemvärnet i Stockholms län? Kontakta genast Rikard Johnels som är förbundsstyrelsens kontaktperson för militär verksamhet. Rikard är själv verksam signalist på ett kompani nära dig! Vi är mycket intresserade av att höra dina tankar och åsikter, och guidar dig gärna rätt i djungeln av intressanta utbildningar och kurser.

Repetera kom

Är ditt kompani lite ringrostigt och skulle behöva repetition inför kommande övningar? Hör av er så hjälps vi åt att ordna fram en kväll eller dag med genomgång och repetition av kortvågsradio eller RA-180.

Intresserad av att börja?

Är du intresserad av att bli signalist i hemvärnet? Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss snarast!

Klart slut!


Mer information

Läs mer inom teknik, militärt, krishantering, FRO mm

 

 

 

 veckobrev

Veckobrevet

En kort sammanställning av vad FRO Stockholm med samarbetspartners kan erbjuda i närtid. Veckobrevet skickas ut per epost till dom er som prenumurerar.

Klicka på bilden och läs den även här.

 w32e

Radiobulletinen

Varje måndagskväll kl 21.30 sänds en bulletin på R!2 (434,900/432,900 MHz) och R0 (145,600/145,000 MHz) repeatrarna

Klicka på bilden och läs den även här

 hvloga

Försvarsinformation

Via vår Grimstaserver hämtas aktuell information från Försvarsmakten men även anna militär information utifrån

Klicka på bilden och läs

 msblogo

Krisinformation

Från MSB kan du här läsa om aktuells kriser i Sverige

Klicka på bilden för att läsa

 frologo

FRO centralt

Klicka på bilden för att läsa aktuella artiklar centralt, centrala kurser och aktiviteter i hela landet

GRIMSTA

Aktuellt från vår Grimstaserver

Här sammanställer vi smått och gott från andra källor om teknik, radio, militärt mm som vi tror intresserar dig. Informationen uppdateras löpande

Klicka på bilden och läs mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök