Förbundsstämma Tisdag 3 mars 2015 kl 19.00

Förbundsstämma äger rum Tisdagen den 3:e mars 2015 kl 19.00 

Lokal: Sollentuna Försvarsgård  Norrvikenleden 10 i Sollentuna

För karta och färdbeskrivning - se stockholm-norra.fro.se

Dagordning och övriga handlingar kommer på denna webbplats och i nästa Förbundsblad så snart de finns tillgängliga.

smileglasses ny

 

Kallelse förbundsstämma 2015

Proposition från styrelsen

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

  

Vi behöver fler ledamöter och funktionärer i vår verksamhet. Vill du själv vara med eller vill föreslå någon kontakta valberedningen jan.lennstrom@fro.se

 

Avdelning eller enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie förbundsstämma ska senast den 20 januari 2015 inlämna skriftlig motion om detta till förbundsstyrelsen.

 


 

Mer information

Läs mer inom teknik, militärt, krishantering, FRO mm

smileglasses  som är intressant för dig som FROare.

 

 veckobrev

Veckobrevet

Vad händer inom FRO Stockholm denna vecka och närmaste tiden framåt.

Informationen uppdateras oftast på måndagar.

Klicka på bilden och läs mer

 w32e

Radiobulletinen

Varje måndagskväll kl 21.30 sänds en bulletin på R!2 (434,900/432,900 MHz) och R0 (145,600/145,000 MHz) repeatrarna

Klicka på bilden och läs den även här

 hvloga

Försvarsinformation

Via vår Grimstaserver hämtas aktuell information från Försvarsmakten men även anna militär information utifrån

Klicka på bilden och läs

 msblogo

Krisinformation

Från MSB kan du här läsa om aktuells kriser i Sverige

Klicka på bilden för att läsa

 frologo

FRO centralt

Klicka på bilden för att läsa aktuella artiklar centralt, centrala kurser och aktiviteter i hela landet

GRIMSTA

Aktuellt från vår Grimstaserver

Här sammanställer vi smått och gott från andra källor om teknik, radio, militärt mm som vi tror intresserar dig. Informationen uppdateras löpande

Klicka på bilden och läs mer.

Inloggning

Endast för medlemmar

Hitta FRO nära dig