Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kalmar län

Avdelningar

Kontaktinformation

FRO Kalmar län
Anders Nordkvist
Ingenjörsvägen 69
572 60 OSKARSHAMN
E-post: kalmar@fro.se
Tel: 0768056912
Fax: 049110243

FROnet

FROnet är ett samlingsnamn på programvaror som möjligör att skicka textmeddelanden över olika media. Ett FROnet nät kan etableras mycket snabbt på grund av sin enkelhet och mångsidighet.

FROnet fungerar bland annat med Kortvågsradio HF (Långa avstånd), VHF radio (0-4 mil), Satellit och över internet. Det går att byta överföringssätt under meddelandets väg. I detta avseende är FROnet mycket flexibelt, man kan genom att definiera upp modemtyper i klartexfiler lägga till nya typer av modem. Genom att använda en gatewayprogramvara kan man skicka ut och ta emot epost över radio.

Licensreglerna som styr hur programvaran FRONET får användas är inte förknippad med någon kostnad så länge programmet används inom FRO.

FROnet är framtaget av en projektgrupp inom FRO Västkusten. Projektgruppen består av: Johan Gustafsson, Christer Nygren, Kenneth Wassberg och Tony Martinsson.

Inom FRO Kalmar län har vi ett uppbyggt nät som vi använder som övningsnät.

Via vår HF-nod  i Västervik kan vi nå ut till övriga stationer i landet.

                                                                                                                                                                                        kalmar FROnet

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök